Sremska Mitrovica – Na osnovu Pokrajinske skupštinske odluke u mesecu septembru biće realizovan pilot Projekat “Vojvođanska kuća zdravlja“ na teritoriji Sremskog Okruga.

Cilj projekta je unapređenje sistema zdravstvene zaštite kroz promociju zdravlja, zdravstveno prosvećivanje, prevenciju i rano otkrivanje masovnih nezaraznih bolesti, povećanje dostupnosti zdravstvenih usluga za stanovništvo APV, naročito za posebno osetljive grupe stanovništva, kao što su osobe ugrožene problemima siromaštva, stanovnici seoskih sredina, osobe sa invaliditetom, mladi u riziku, stari, trudnice, deca, žrtve nasilja, osobe sa retkim bolestima, Romi, oboleli od hroničnih nezaraznih bolesti, mentalno oboleli i druge posebno osetljive grupe stanovništva.

lekarski pregled

Radi realizacije cilja sprovodiće se besplatni zdravstveni pregledi i individualno edukativno savetodavni rad sa stanovništvom po sledećem rasporedu:
Grad Sremska Mitrovica
– 14. septembra – Laćarak i Kuzmin 10:00 do 14:00 časova
– 16.septembra – Manđelos i Ležimir 10:00 do 14:00 časova
– 18. septembra – Sremska Mitrovica centar grada 10:00 do 14:00 časova

Projektom “Vojvođanska kuća zdravlja“ građanima će se pružiti besplatne zdravstvene usluge na celoj teritoriji AP Vojvodina, bez zakazivanja, čekanja i uputa. Svi koji budu pregledani će dobiti ličnu kartu svog zdravlja i biće upoznati sa svim faktorima rizika po svoje zdravlje.

Možda Vam se svidi i