U sredu, 23. decembra, sa početkom u 10:00 časova održaće se 42. sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica.

Na dnevnom redu sednice naći će se:

1. Predlog Odluke o budžetu Grada Sremska Mitrovica za 2016. godinu,
2. Predlog Odluke o finansiranju primarne zdravstvene zaštite iz budžeta Grada Sremska Mitrovica,
3. Predlog Odluke o auto taksi prevozu putnika na teritoriji Grada Sremska Mitrovica,
4. Predlog Odluke o izmenama i dopunama odluke o odvođenju i prečišćavanju atsmosferskih i otpadnih voda,

grad sremska mitrovica

5. Druga izmena Plana i programa poslovanja za 2015. godinu budžetskih korisnika iz oblasti kulture, sporta i turizma: – Biblioteka “Gligorije Vozarović”,
– Zavod za zaštitu spomenika kulture,
– Istorijski arhiv Srem,
– Muzej Srema, – Pozorište “Dobrica Milutinović”,
– Turistička organizacija Grada,
– Ustanova za negovanje kulture Srem,
– Ustanova Atletski stadion,
– Centar za kulturu “Sirmiumart”
– PSC “Pinki”,
6. Predlog Zaključka o izmeni zaključka o prenosu prava privremenog korišćenja na objektima u okviru kompleksa regionalne deponije komunalnog otpada izgrađenih na parceli broj 2803/6 katastarske opštine Šašinci vlasništvo Grada Sremska Mitrovica u korist JKP Regionalna deponija “Srem – Mačva”, Sremska Mitrovica,
7. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o gradskim administrativnim taksama,
8. Odluka o raspodeli ostvarene neto dobiti JKP “Komulanije” za 2014. godinu,
9. Strategija za uvođenje i razvoj finansijskog upravljanja i kontrole u Gradu Sremska Mitrovica,
10. Predlog Odluke o pravima u oblasti socijalne zaštite,
11. Predlog Odluke o uspostavljanju saradnje između Grada Sremska Mitrovica, Republika Srbija i Grada Polocka, Republika Belorusija,
12. Predlog Odluke o regresiranju troškova boravka dece u Predškolskoj ustanovi “Pčelica” Sremska Mitrovica,
13. Predlog Odluke o izmenama i dopune Odluke o načinu ostvarivanja prava materijalne pomoći – subvencije učenicima i studentima sa teritorije Grada Sremska Mitrovica,
14. Program poslovanja javnih preduzeća za 2016. godinu i to:
– JP “Direkcija za izgradnju Grada Sremska Mitrovica”,
– JKP “Vodovod” Sremska Mitrovica, – JKP “Komunalije” Sremska Mitrovica,
– JKP “Toplifikacija” Sremska Mitrovica,
– JKP Regionalna deponija “Srem – Mačva” Sremska Mitrovica,
15. Program poslovanja za 216. godinu Agencije za ruralni razvoj Grada Sremska Mitrovica,
16. Program rada Skupštine Grada za 2016. godinu,
17. Program razvoja sporta Grada Sremska Mitrovica za 2016/2017. godinu,
18. Program postavljanja manjih montažnih objekata na javnoj površini za 2016. godinu,
19. Lokalni akcioni plan za 2016. godinu,
20. Izbori i imenovanja.

Možda Vam se svidi i