Sremska Mitrovica – U okviru kampanje zapošljavanja koju je pokrenula Vlada Autonomne pokrajine Vojvodine raspisana su četiri javna oglasa, od toga dva oglasa će biti otvorena do utroška sredstava, dok su dva otvorena još samo nedelju dana, do 18. marta.

1. Javni oglas za realizaciju programa stručne prakse na teritoriji AP Vojvodine u 2015. godini – 40.000.000,00 dinara.

Sredstva su namenjena za finansiranje stručnog osposobljavanja nezaposlenih lica sa evidencije NSZ u AP Vojvodini, koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanja za koja su stekla određenu vrstu i stepen stručne spreme ili koja su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje stručnog ispita, a radi osposobljavanja za samostalan rad u struci, bez zasnivanja radnog odnosa. Zahteve mogu podnositi privatna preduzeća (privredna društva i preduzetnici) i javna nefinansijska preduzeća (JP i JKP).
Javni oglas je traje do srede 18.marta.

grb-vojvodine

2. Javni oglas za finansiranje javnih radova na teritoriji AP Vojvodine u 2015. godini – 160.000.000,00 dinara.

Ovo je mera aktivne politike zapošljavanja koja predviđa odobravanje sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, sa teritorije AP Vojvodine, i podrazumeva sprovođenje aktivnosti koje preduzima podnosilac/izvođač javnog rada, a koje imaju za cilj ostvarenje određenog društvenog interesa. Javni radovi se mogu organizovati i sprovoditi u oblastima socijalnih, humanitarnih, kulturnih i drugih delatnosti, kao i u oblasti održavanja i zaštite životne sredine i prirode.
Prijave za organizovanje i sprovođenje javnih radova mogu podneti privredna društva, preduzetnici i udruženja građana.
Javni oglas je traje, takođe do srede 18. marta.

Možda Vam se svidi i