„Srem – gas“ korigovao cene gasa

Sremska Mitrovica – Nadzorni odbor Javnog preduzeća za distribuciju prirodnog gasa “Srem-gas“, na Sednici održanoj 27. januara 2015. godine, doneo je Odluku o promeni cene prirodnog gasa za javno snabdevanje, koja će se primenjivati od 2. marta tekuće godine.

Cena prirodnog gasa za javno snabdevanje iskazana je po tarifama utvrđenim Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje, po kojoj nova cena gasa za kategoriju domaćinstva iznosi 51,17 dinara po sm³, dok za kategoriju privreda nova cena iznosi od 48,15 din/sm³ do 48,84 din/sm³, u zavisnosti od kategorije.

ODLUKA O PROMENI CENE

 

Ovom Odlukom utvrđena je cena prirodnog gasa za javno snabdevanje malih kupaca i domaćinstava javnog snabdevača prirodnog gasa JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica.

Odluka o promeni cene gasa, po dobijanju saglasnosti Agencije za energetiku Republike Srbije, objavljuje se u Službenom glasniku Republike Srbije, a primenjuje se od 2. marta 2015. godine.

You May Also Like