Sremska Mitrovica – Tokom jučerašnjeg dana Sremsku Mitrovicu posetila je Ankica Dragin, saradnik u Pokrajinskom zaštitniku građana – ombudsman, zajedno sa pravnikom ove institucije kako bi pravim savetima pokušali da pomognu u rešavanju problema koji Mitrovčani imaju sa javnim institucijama čiji su osnivači Pokrajina ili Grad.

Pored razgovora sa građanima Sremske Mitrovice, Dragin je razgovarala i sa predstavnicima lokalne samouprave i Saveta za međunacionalne odnose.

„Povod našeg dolaska je dvostruk, jedan je prijem građana Sremske Mitrovice od strane našeg pravnika, što je praksa koja spada u redovne aktivnosti naše institucije, a koja se pokazala kao vrlo korisna“, rekla je Dragin i objasnila da građani često nisu u prilici da porazgovaraju sa pravnicima u vezi problema koji imaju, a vezani su za rad lokalne samouprave ili neke druge javne institucije.

1

„Današnji prijem je bila idealna prilika da građani Mitrovčani dobiju besplatan pravni savet ili da ukoliko zaista imaju ozbiljan problem podnesu predstavku našoj instituciji, a zatim mi u njihovo ime vidimo o čemu se radi, gde je problem nastao ili zastalo njegovo rešavanje“, kazala je Dragin.

Drugi povod jučerašnje posete saradnice u Pokrajinskom zaštitniku građana – ombudsman jeste jedna od aktivnost koja se odvija u okviru projekta započetog 2013. godine, a koji se bavi romskim medijatorima, tačnije romskim koordinatorima.

Što se tiče drugog povoda Dragin je rekla da je Pokrajinski ombudsman prepoznao da status romskih koordinatora koji rade pri lokalnim samoupravama u Srbiji, odnosno Vojvodini nije regulisan ni pravno ni na neki drugi način, tako da su odlučili da u oblasti zaštite nacionalnih manjina ispitaju stanje i daju preporuke kako bi se njihov status regulisao, samim tim olakšao rad loklanih samouprava u ovoj oblasti i naravno unapredilo stanje kako u romskoj, tako i u drugim zajednicama gde postoje socijalno ugrožena lica.

Slađana Teodorović, član Saveta za međunacionalne odnose rekla je da su sa saradnicom Dragin razgovarali na temu položaja Roma kao jedne od najsiromašnijih i najugroženijih zajednice u gradu Sremska Mitrovica, o činjenici da u gradu ne postoji pedagoški asistent, kao ni koordinatora za romska pitanja. Za sam kraj Teodorović je dodala da je jučerašnja poseta bila dobra prilika da se još jednom porazgovara o problemima i mogućim rešenjima problema kako Romske, tako i drugih nacionalnih zajednica u Sremskoj Mitrovici.

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, štiti ljudska prava i slobode od povreda učiljenih od strane pokrajinske i gradske uprave, kao i organizacija i javnih službi čiji je osnivač Pokrajina ili Grad.

 

Možda Vam se svidi i