Sremska Mitrovica – Danas je održana 41. sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica, a kao jedna od tačaka dnevnog reda koja je usvojena je i Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o visini stope poreza na imovinu na teritoriji Grada Sremska Mitrovica.

“Odluka ima formalan naziv o izmeni, ali ona zapravo gubi samo jedan deo koji se odnosi na olakšanja, odnosno umanjenje od 15 odsto redovnim platišama poreza na imovinu, a koji su iskoristili prava po osnovu nekih drugih olakšica. Pošto u 2016. godini ističe rok za izmirenje tih obaveza po osnovu odlaganja duga sada će svi građani koji su izmirili svoje obaveze sa zadnjim danom u tekućoj godini imati pravo da naredne godine imaju umanjene od 15 posto”, objasnio je značaj usvajanja ovog Predloga odluke, Duško Šarošković, načelnik Gradske uprave za budžet i finansije.

porey

Šarošković je dodao da je umanjenjem poreza na imovinu od 15 odsto u 2016. godini Grad Sremska Mitrovica odlučio da stimuliše svoje uredne platiše, ali i da stimuliše veći broj građana da na vreme izmiruju svoje poreske obaveze.

“Za sada imamo dosta zavidan nivo naplativosti i mogu slobodno da kažem da su naši građani relativno savesni. Jako mali broj je nesavesnih poreskh obveznika, a njih ćemo naravno opomenuti i pozvati da izmire svoje obaveze”, rekao je Šarošković i za kraj dodao da se blagovremenim izmirivanjem svojih poreskih obaveza građani oslobađaju troškova kamate i troškova prinudne naplate, samim tim se stvaraju bolji uslovi za funkcionisanje Grada.

Možda Vam se svidi i