Raste štednja u dinarima

Sremska Mitrovica – Povodom predstojećeg Svetskog dana štednje, koji se obeležava 31. oktobra, Narodna banka Srbije je saopštila da u proteklih godinu dana štednja u dinarima raste i da je ovo dokaz da građani Srbije imaju pozitivno viđenje ovog vida ulaganja, da ga smatraju sigurnim i isplativim, ali i da imaju poverenje u domaću valutu i banke.

Kako je objavljeno na sajtu Narodne banke dinarska štednja kod banaka dostigla je 42 milijarde dinara, beležeći dinamičniji rast počev od aprila ove godine, budući da je od tada povećana za 5,5 milijardi dinara ili za oko 15 odsto.

Na kraju septembra 2015. godine devizna štednja je iznosila 8,6 milijardi evra i u odnosu na isti mesec prethodne godine povećana je za 100,1 milion evra.

Kako se navodi u saopštenju, za građane, štednja predstavlja sigurno ulaganje u budućnost i ostvarenje planiranih aktivnosti.
Stoga je stvaranje povoljnog ambijenta za štednju preduslov za njeno prikupljanje i stalan rast.
U tom domenu, Narodna banka Srbije ostvaruje svoje ciljeve u pogledu obezbeđenja cenovne stabilnosti kroz nisku i stabilnu inflaciju i očuvanja i jačanja finansijske stabilnosti kroz zdrav i stabilan bankarski sektor.

Očekivanja Narodne banke Srbije idu u pravcu daljeg rasta štednje, posebno njenog dinarskog dela, navodi se u saopštenju NBS.

You May Also Like