Sremska Mitrovica – Lokalna samouprava Grada Sremska Mitrovica upućuje javni poziv za podnošenje Inicijativa za dodelu Novembarske nagrade grada Sremska Mitrovica za 2015. godinu.

Novembarska nagrada je gradsko priznanje, a dodeljuje se svake druge godine počev od 2009. godine, građanima u znak priznanja za značajna dostignuća u oblastima:
– privrede,
– obrazovanja, zdravstva, nauke,
– kulture,
– sporta i
– za poseban doprinos na afirmaciji grada.

Inicijativu za dodelu nagrada i drugih priznanja pokreću preduzeća, ustanove, organizacije i građani.
Odluku o dodeli priznanja Novembarska nagrada donosi Skupština grada Sremska Mitrovica, na predlog Komisije za priznanja Skupštine grada Sremska Mitrovica.

Obrazložene pismene inicijative za dodelu Novembarske nagrade se podnose ovoj Komisiji za priznanja Skupštine Grada, putem Gradske uprave za kulturu, sport i omladinu, zaključno sa 13. oktobrom ove godine.

Možda Vam se svidi i