Sremska Mitrovica – U vreme Novogodišnjih i Božićnih praznika Opšta medicina Doma zdravlja Sremska Mitrovica radiće nešto izmenjeno i to:

– Treća zdravstvena stanica (Dispanzer na Savi)
1. januara od 07:00 do 14:00 časova
2. januara od 07:00 do 14:00 časova
3. januara od 07:00 do 14:00 časova
7. januara od 07:00 do 14:00 časova

LOGO DOMA ZDRAVLJA PO STATUTU mala

U vreme praznika zdravstvenu zaštitu dece i omladine pružaće:

– Školski dispanzer
1. januara od 07:00 do 20:00 časova
2. januara od 07:00 do 20:00 časova
3. januara od 07:00 do 20:00 časova
7. januara od 07:00 do 20:00 časova

U vreme praznika stomatološke usluge pružaće se u Dispanzeru na Savi:

– Stomatološka zdravstvena zaštita
1. januara od 07:00 do 14:00 časova
2. januara od 07:00 do 14:00 časova
3. januara od 07:00 do 14:00 časova
7. januara od 07:00 do 14:00 časova

Služba Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Sremska Mitrovica pružaće zdravstvene usluge 24 časa za sve dane praznika.

Možda Vam se svidi i