Sremska Mitrovica – Ukoliko vam se bliži ili vam je već istekao rok važenja vozačke dozvole, za novu potrebno je da izdvojite nešto više od 1.500 dinara.

Vozačka dozvola kojoj je istekao rok važenja produžava se tako što se na zahtev vozača izdaje nova vozačka dozvola. Zahtev za izdavanje nove vozačke dozvole zbog isteka važenja prethodne podnosi se najranije 30 dana pre isteka važenja vozačke dozvole.

Uz zahtev potrebno je priložiti:

– vozačku dozvolu izdatu na starom obrascu;
– uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilima i skupovima vozila one kategorije za koje se zahteva izdavanje vozačke dozvole koje nije starije od šest meseci (dokaz treba priložiti ako je ranija dozvola izdata na period kraći od 10 godina iz zdravstvenih razloga, odnosno ako zahtev podnosi lice koje je starije od 65 godina života);
– važeću ličnu kartu na uvid;
– dokaz o plaćenoj: naknadi troškova izdavanja vozačke dozvole

vozacka-dozvola-nova-vozacka-dozvola-1358421397-254739

Ukupna suma novca koja se uplaćuje kao naknada troškova izdavanja vozačke dozvole iznosi 1.566 dinara, od toga 255 dinara uplaćuje se kao naknada za troškove izrade vozačke dozvole, 621 dinar kao naknada za izdavanje vozačke dozvole i 690 dinara kao naknada za republičku administrativnu taksu.

Ako se traži izdavanje vozačke dozvole po hitnom postupku, uz zahtev treba priložiti dokaze koji upućuju na hitnost postupka (lečenje, bolest ili smrt člana porodice, neodložno službeno putovanje ili drugi opravdani razlozi).

Uz zahtev se može priložiti jedna fotografija veličine 50 x 50 mm u analognom obliku koja nije starija od šest meseci.

Sva dokumenta i dokazi stavljaju se na uvid ili prilažu u originalu, osim dokaza koji su organu dostupni u elektronskom obliku.

Vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima izdaje se na rok od 10 godina. Licima starijim od 65 godina dozvola se izdaje na rok važenja do najviše pet godina, a licima koja u vreme izdavanja vozačke dozvole imaju više od 55 godina, dozvola se izdaje sa rokom važenja do navršene 65. godine

Možda Vam se svidi i