Sremska Mitrovica – Udruženje proizvođača sredstava za zaštitu bilja u Srbiji – SECPA, u saradnji sa Poljprivrednom stručnom službom Sremska Mitrovica i opštinama Sremska Mitrovica, Stara Pazova, Šid i Pećinci i operaterom za zbrinjavanje ambalažnog otpada – SEKOPAK 24. i 25. septembra u okviru pilot projekta organizovaće prikupljanje ispranog ambalažnog otpada koji potiče od sredstava za zaštitu bilja SECPA članica: Adama, BASF, Bazer, DuPont, Dow AgroSciences, Syngenta i Belchim CP.

Preuzimanje ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja će se vršiti prema sledećem rasporedu:

preuzimanje otpada

Možda Vam se svidi i