Sremska Mitrovica – Danas je poslednji dan za sve građane Srbije koji su imali prihode veće od 2.211.336 dinara da podnesu poresku prijavu za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građana.

Od 1. aprila ove godine poreska prijava podnosi se isključivo u elektronskom obliku. Godišnji porez na dohodak građana utvrđuje se za fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom, isplaćene u Republici, u godini za koju se utvrđuje porez. Građani koji spadaju u ovu grupu dužni su da prijavu podnesu na obrascu navodeći tačne podatke jer poreska uprava kontroliše tačnost podataka iz podnetih poreskih prijava i poredi ih sa podacima iz raspoložive evidencije, posle čega preduzimaju mere iz svoje nadležnosti.

Na-sto-treba-paziti-kod-prijave-poreza-na-dohodak

Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji propisane su kazne za poreske prekršaje odnosno za sve one koji izbegnu da prijave prošlogodišnju zaradu veću od 2,2 miliona evra ili namerno pogrešno popune prijavu.

You may also like