Sremska Mitrovica – Poreska uprava Republike Srbije intenzivirala je kontrolu evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa na teritoriji cele Republike Srbije, pa tako i Sremske Mitrovice, kao efikasan vid borbe protiv sive ekonomije.

Predmet kontrola je, osim evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa i radno pravni status angažovanih radnika u kontrolisanim objektima.

U periodu od 1. do 31. jula, inspektori Poreske uprave-filijale Sremska Mitrovica izvršili su ukupno 34 kontrole od čega je u 19 kontrola konstatovana nepravilnost i preduzete mere iz nadležnosti Poreske uprave.

poreska inspekcija2

Od ukupnog broja kontrola, izvršenih u naznačenom periodu, na kontrole pravilnosti evidentiranja prometa preko fiskalne kase i radno pravnog statusa angažovanih lica odnosi se 23 kontrole. Od toga, kod 18 kontrolisanih obveznika utvrđena je nepravilnost i protiv njih će biti pokrenut prekršajni postupak. S tim u vezi, doneto je 7 rešenja o privremenoj zabrani obavljanja delatnosti.

Zakonom o fiskalnim kasama propisana je obaveza za poreske obveznike, koji vrše promet dobara na malo, odnosno pružaju usluge fizičkim licima (uz određene izuzetke propisane podzakonskim aktom), da svaki pojedinačni promet evidentiraju preko fiskalne kase. Poreska uprava u postupku poreske kontrole utvrđuje činjenice koje se odnose na poštovanje navedene zakonske obaveze. Ukoliko se u postupku kontrole utvrdi da se promet ne evidentira na propisani način, poreskom obvezniku izriče se mera privremene zabrane obavljanja delatnosti, u trajanju najviše do 60 dana. Mera se izriče za objekat u kojem je nepravilnost utvrđena.

poreska inspekcija

Pored ove mere, za prekršajnu radnju se kažnjavaju obveznik i odgovorno lice. Za neevidentiranje prometa preko fiskalne kase zaprećene su kazne u rasponu od 100.000 do 2.000.000 dinara za pravna lica, odnosno 50.000 do 500.000 dinara za preduzetnike (samostalne radnje u vlasništvu fizičkih lica), kao i 5.000 do 150.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu.

poreska inspekcija1

Možda Vam se svidi i