Sremska Mitrovica – Elektronska naplata putarine predstavlja savremeni model plaćanja putarine upotrebom TAG uređaja koji se od danas mogu kupiti i dopuniti na 25 NIS-ovih i “Gasprom” benzinskih stanica širom Srbije.

“Cena jednog TAG uređaja je 1.380 dinara, a dopunjuje se elektronski na samim benzinskim stanicama koje su dostupne potrošačima 24 sata, sedam dana u nedelji. Potrošač sam određuje sumu koju želi da uplati kao dopunu, dok su za veće uplaćene iznose predviđeni popusti od četiri do 10 odsto”, navodi se u saopštenju NIS-a.

Prema informacijama iz NIS-ovih pumpi u Srmemskoj Mitrovici još uvek nije počela prodaja i dopuna TAG uređaja.

tag uredjaj autoportalrs
Foto: autoportal.rs

Elektronska naplate putarine je način bezkontaktne naplate, pri kome vozila prolaze bez zaustavljanja ulaznom i izlaznom (naplatnom) saobraćajnom trakom. Transakcija je automatska, između baterijski napajanog transpondera (TAG-a) smeštenog sa unutrašnje strane prednjeg vetrobranskog stakla vozila i posebnog komunikacionog sistema kratkog dometa, sa antenom instaliranom na stubu pored ulazne i izlazne (naplatne) saobraćajne trake.

Elekronska naplata putarineima nekoliko prednosti kao što su naplatu putarine bez zaustavljanja na posebno obeleženim trakama za naplatu, čime se izbegavaju mogući zastoji, usled ograničene propustljivosti na naplatnim rampama u saobraćajnim špicevima, jednostavnost naplate putarine, time što se izbegava gotovinsko plaćanje i nepotrebno zadržavanje, kraće vreme transakcije, kao i veći broj transakcija za kraće vreme.

Možda Vam se svidi i