Peti tamburaški festival “Mlade žice”

Sremska Mitrovica – Centar za kulturu „Sirmiumart“ 31. marta ove godine sa početkom u 18:00 časova, u pozorištu “Dobrica Milutinović” u Sremskoj Mitrovici organizovaće Peti po redu festival tamburaške muzike omladinskih orkestara „MLADE ŽICE“

Ovim putem pozivaju se svi mali tamburaški sastavi da se prijave za učestvovanje na festivalu.

POZIV MLADE ZICE 2015

Festival je revijalnog karaktera, a pri prijavljivanju je potrebno ispoštovati sledeće propozicije:

– pravo učešća imaju omladinski orkestri (ne manji od 12 članova) i mali tamburaški sastavi (od 8 do 12 članova),

– repertoar treba da obuhvati najmanje dve, a najviše tri kompozicije ukupnog trajanja najmanje 7, a najviše 10 minuta,

– preporuka je da jedna kompozicija bude sa vokalnim solistom, druga po izboru, a treća da pripada muzici kraja iz kog dolazi učesnik,

– tamburaški orkestri i sastavi mogu biti dopunjeni sa najviše dva akustična – netamburaška instrumenta.

U slučaju preklapanja programa učesnika, organizator ima pravo promene repertoara u dogovoru sa umetničkim rukovodiocima – dirigentima.

Prijave treba dostaviti do 15. marta 2015. godine na adresu sirmiumart@yahoo.com sa naznakom „ZA MLADE ŽICE“ i navesti: naziv orkestra/sastava, radnu biografiju, broj članova i instrumente koje sviraju, godine starosti (učesnici ne mogu biti stariji od 25 godina), ime i prezime dirigenta, naziv i trajanje kompozicija odabranih za izvođenje.

You May Also Like