Od 9.000 prigovora pristiglih prošle godine, potrošači su najnezadovoljniji bili informacionom i telekomunikacionom opremom, odećom i obućom, pokazala je analiza Nacionalne organizacije potrošača Srbije (NOPS).

Zanimljiv je podatak da, iz godine u godinu, raste broj potrošača koji se obraćaju savetovalištu radi saveta ili pravne pomoći. Ovaj trend prati činjenica da je sve veći broj potrošača informisan o svojim pravima, kao i o mehanizmima za zaštitu prava i interesa preko savetovališta za potrošače koji deluje u sastavu evidentiranih potrošačkih organizacija.

Analizom evidentiranih prigovora, koji se odnose na konkretne robe i usluge, kao i na određene trgovce, dolazi se do zanimljivih podataka. Nakon višegodišnje pojave, da potrošači u Srbiji najviše žalbi imaju na kvalitet obuće i odeće, u toku 2014. godine prvo mesto po broju žalbi preuzimaju informaciona i komunikaciona oprema, a tesno ih prate usluge mobilne telefonije.

roba i usluga

Ukoliko se detaljno razmotre kategorije, uviđa se da potrošači najčešće reklamiraju telefone, laptopove i tablete, kao i telekomunikacione usluge.

Roba i usluga Procenat žalbi
Informaciona i komunikaciona oprema 17%
Odeća i obuća 14,7%
Mobilna telefonija 6,6%
Veliki kućni aparati 6,1%
Nameštaj i oprema za dom 4,5%
Rezervni delovi za vozila 3,3%
Elektronska oprema 3,2%
Električna energija 3,1%
Internet usluge 2,2%
Putni aranžmani 1,4%
Voda i kanalizacija 1,1%
Polovni automobili 1,1%
Gas 1,1%

Izvor: Blic

Možda Vam se svidi i