Održana radionica na temu “Participativno budžetiranje”

Sremska Mitrovica – Jednodnevna radionica na temu uključivanja građana u budžetski proces održana je danas u Gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici, a na njoj su prisustvovali predstavnici građana, udruženja građana, medija i biznis zajednice.

Na radionici je predstavljen projekat Participativno budžetiranje, koji zajedno sprovode BIRN i NALED uz podršku uprave grada Sremska Mitrovica.

Neke od tema radionice bile su kako povećati transparentnost budžetskog procesa, kako povećati nivo znanja građana o budžetskom procesu, kako uključiti građane u proces i kako povezati građane, upravu, poslovni sektor i medije. Proces učešća građana u odlučivanju o budžetu jedne zajednice podrazumeva udruživanje svih aktera, koji mogu doprineti što kvalitetnijoj i transparentnijoj raspodeli javnog novca.

2

“Ovaj projekat podrazumeva jedan pokušaj koji je postojao i ranijih godina da se građani na veći i bolji način informišu o tome kako i na koji način se donosi odluka o budžetu, kako se prave prioriteti za narednu godinu. Želimo da vidimo koje su mogućnosti da oni predlozi za koje građani veruju da su važni za budžet budu korporirani u budžet za narednu godinu i prosto da predstavimo način na koji mi to mislimo da je dobro izvesti”, objasnio je Slobodan Georgijev iz Balkanske istraživačke mreže u Srbiji, programski koordinator projekta Participativno budžetiranje.

“To što mi predlažemo podrazumeva nekoliko stvari, prva stvar je da ljudi budu na vreme informisani i mislim da je činjenica da mi u junu počinjemo da razgovaramo o budžetu za 2016. godinu dobra startna pozicija i da to nije ranije nije bila praksa, važno je informisati lokalna udruženja, biznis sektor i medije na koji način to želimo da uradimo”, dodao je Georgijev.

3

On je rekao da bi od jeseni sa Gradskom upravom najpre radili na tome da prikupe i konsoliduju predloge koje građani šalju bilo kroz svoje mesne zajednice ili na neke druge načine, da ti predlozi budu objavljeni u trenutku kada gradska uprava negde u septembru i prvoj polovini oktobra sastavlja prvi nacrt budžeta za narednu godinu.

“Nakon toga biće organizovano jedno anketiranje građana, tačnije glasanje za predloge koje su građani dostavili i tada ćemo videti da i ti predlozi budu deo budžeta i da ih u narednoj godini lokalna samouprava i sprovede u delo”, kazao je Georgijev.

Ceo program je baziran na dva osnovna principa, jedan princip je princip transparentnosti, povećanje nivoa transparentnosti lokalne samouprave, a drugi princip je obrazovanje građana u oblasti budžetiranja.

Duško Šarošković, ispred lokalne samouprave Grada Sremska Mitrovica prvo je izrazio zadovoljstvo što Grad Sremska Mitrovica učestvuje kao partner u ovom projektu i istakao da će ovaj projekat u velikoj meri zadovoljiti potrebe građana.

“Budžetsko planiranje zahteva više ljudi nego što su samo predstavnici lokalne uprave. Participativno budžetiranje je jedan od iskoraka u napretku u tom procesu i samo tako se može postići veći nivo zadovoljstva građana sa budžetom. Budžet je temelj funkcionisanja lokalne samouprave i ako ona funkcioniše bez zadovoljstva građana ona nema svrhu” rekao je Šarošković.

„Participativno budžetiranje“ (PB), je projekat koji podrazumeva uključivanje građana, privrede, medija i drugih zainteresovanih strana u budžetski proces. Cilj projekta je veće uključivanje građana u proces donošenja odluka, povećanje transparentnosti rada lokalne samouprave i promocija opština i gradova, ka odobrih mesta za privredni razvoj i privlačenje investicija.

Projekat traje do seledeće godine, a pored Sremske Mitrovice radionice će se održati i u još devet gradova širom Srbije (Rumi, Šapcu, Inđiji, Pirotu, Knjaževcu, Somboru, Trsteniku, Pančevu, Zrenjaninu).

You May Also Like