Od Pokrajinskog sekreterijata još 800 hiljada Sremskoj Mitrovici

Sremska Mitrovica – Na Konkursu za sufinansiranje unapređenja delotvornosti i efikasnosti rada institucija u oblasti upravljanja projektima koji je raspisao Pokrajinski sekreterijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Gradu Sremska Mitrovica dodeljena su sredstva u iznosu od 800.000 dinara.

Ukupna sredstva predviđena ovim Konkursom iznose 12.000.000 dinara, a pored Sremske Mitrovice novac je dobilo još 14 jedinica lokalne samouprave sa teritorije Aautonomne pokrajine Vojvodine.

Sremska Mitrovica i Sremski Karlovci su jedine lokalne samouprave sa teritorije Srema kojima su odobrena sredstva na osnovu ovog Konkursa.

You May Also Like