Zakonom o platnim uslugama, koji danas počinje da se primenjuje, predviđeno je, postojanje jedinstvenog registra računa fizičkih i pravnih lica.

Privatnim izvršiteljima biće dostupni podaci o svim računima građana u bankama, a novac će moći da blokiraju i ako je u pitanju oročena štednja.

Zahvaljujući ovakvoj bazi, ukupno 209 izvršitelja u Srbiji lakše će naplaćivati dugovanja građana za komunalije jer će od centralne banke dobijati podatke o svim računima građana u bankama u Srbiji. Ove informacije koristiće kod naplate dugovanja za struju, vodu, grejanje, telefon, kablovsku televiziju, ali i u slučaju dugovanja po osnovu alimentacije i zaostalih zarada…

– Izvršitelji će sada moći od NBS da pismenim dopisom traže podatke o brojevima deviznih ili dinarskih tekućih i štednih računa. Ukoliko dužnik ima otvorene račune u bankama, izvršitelj će doneti zaključak o prinudnoj naplati i poslati ga banci. Banka će potom morati da blokira određen novac i da ga prenese na račun izvršitelja ili poverioca. Nakon namirenja glavnog duga, kamate i troškova postupka, izvršitelj će moći da naplati i svoju nagradu – precizirala je Svetlana Manić, zamenica predsednika Komore izvršitelja, piše Blic.

Manić kaže da će izvršitelji moći da naplate i sa štednog računa građana na kojem je novac oročen. Banka će u tom slučaju blokirati određena sredstva, a novac će biti skinut s računa u momentu kad istekne oročenje. U NBS kažu da će registar sadržati podatke o vlasniku računa, podatke o licu ovlašćenom za raspolaganje novcem, kao i podatke o računu. Registar neće sadržati informacije o stanju i promenama na računu.

– Ovi podaci neće biti javno objavljeni i biće dostupni nadležnim sudovima, MUP-u, Poreskoj upravi, izvršiteljima i organu nadležnom za kontrolu deviznog poslovanja – ističu u NBS.

Finansijski forenzičar Miroslava Milenović kaže da podaci o računima građana u bankama govore mnogo o njihovim vlasnicima.

– Tokovi novca su forenzičarima najvažniji i gotovo uvek su polazna tačka za istraživanje korupcije ili kriminala – kaže Milenović i napominje da u praksi mnogi državni službenici mogu da zloupotrebe podatke ukoliko to hoće.

Izvor „Blic“

Možda Vam se svidi i