Javno komunalno preduzeće „Komunalije“ iz Sremske Mitrovice, ulica Stari šor 114, u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora preduzeća br.3848-2/15 od 20.10.2015.godine i članom 48. stav 5) Pravilnika o zakupu i rezervaciji objavljuje :

OBAVEŠTENjE O NAČINU PRODUŽENjA UGOVORA O ZAKUPU TEZGI NA ROBNOM I ZELENOM DELU GRADSKE PIJACE I PIJACE U NASELjU „MATIJE HUĐI“ KAO I ZA RASHLADNE VITRINE U OBJEKTU „TRŽNICA“

I.
Javno komunalno preduzeće „Komunalije“ iz Sremske Mitrovice oglašava da će se za 2016. godinu vršiti obnova ugovora za zakupce na robnom i zelenom delu gradske pijace, za zakupce na tezgama na pijaci u naselju „Matije Huđi“, kao i za rashladne vitrine u objektu „Tržnica“ na pijaci.

II.
Vremenski period davanja prodajnih mesta u rezervaciju je godinu dana.

III.
Prodajna mesta koja su predmet obnove ugovora su sve tezge na zelenom delu pijace i sve tezge na robnom delu pijace koje su pod godišnjim zakupom.

Visina godišnjeg zakupa tezgi utvrđuje se prema prošlogodišnjim ugovorenim vrednostima prodajnog mesta, uvećana za 5%.

IV.
Dokumenta za obnovu ugovora za zeleni deo gradske pijace i pijace u naselju Matije Huđi podnosi se pijačnoj upravi od 30.11.2015. godine do 15.12.2015.godine.

V.
Zainteresovani za rezervaciju tezge na zelenom delu pijace moraju ispuniti sledeće uslove da bi obnovili ugovor i dostaviti sledeću dokumentaciju:
1. fotokopiju lične karte
2. fotokopiju rešenja o registraciji poljoprivrednog gazdinstva (obnovljeno) ili potvrda o aktivnom statusu
 ili izjava o da se lice bavi poljoprivredom ( da poseduje poljoprivredno zemljište) i izvod iz katastra (posedovni list),
 ili izjava da se lice bavi poljoprivredom i ugovor o arendi.
 Izvod iz APR-a (potvrda o aktivnom statusu) za cvećaru ili piljarnicu.

Uplata se vrši na licu mesta na blagajni pijačne uprave prilikom obnove ugovora od 08 do 13 časova, ceo iznos se izmiruje odmah po obnovi ugovora.

Ovi uslovi važe i za pijacu u naselju Matije Huđi.
VII.
Prijave za obnovu ugovora lica koja imaju zaključene ugovore za robni deo pijace mogu da izvrše od 16.12.2015. godine do 25.12.2015.godine.
VIII.

Prijave mogu podnositi lica koja imaju zaključene ugovore u prethodnoj godini.
Zainteresovni za rezervaciju tezge na robnom delu pijace moraju ispuniti sledeći uslov da bi mogli obnoviti ugovor i imaju obavzu da dostave sledeću dokumentaciju:
1.Fotokopija lične karte
2.Izvod iz APR-a ( potvrda o aktivnom statusu) ne stariji od 6 meseci

Uplata se vrši na licu mesta na blagajni pijačne uprave prilikom obnove ugovora od 08 do 13 časova, prva rata u iznosu od 50% od vrednosti godišnjeg zakupa se uplaćuje odmah a druga u vrednosti od preostalih 50% do 10. Februara 2016 godine.
Za sva lica obaveza je da su do sada uredno izmirivali obaveze prema JKP „Komunalije“ i namenski koristili prodajno mesto, ukoliko su već korisnici tezge.
Termini za obnovu ugovora za rashladne vitrine će biti naknadno objavljeni, s obzirom da ističu u februaru 2016. godine.

X.
Sva potrebna obaveštenja i informacije mogu se dobiti u Pijačnoj upravi Gradske pijace ili na telefon 022/621-904.

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „KOMUNALIJE“
SREMSKA MITROVICA

Broj: 3871 -/15
Datum: 21.10.2015.

Možda Vam se svidi i