Notari i dalje „papreno“ naplaćuju usluge

Srbija/Sremska Mitrovica – Kompromis advokata i Ministarstva pravde kojim je okončan četvoromesečni protest neće sa sobom povući i izmenu tarife koju naplaćuju javni beležnici.

Iako je bilo najava da će znatno smanjene nadležnosti javnih beležnika biti vidljive i u računu koji građani plaćaju, iz Ministarstva pravde poručuju da u skorijem periodu neće biti promene cenovnika notarskih usluga.

notar

„Izmenama Zakona o javnom beležništvu samo su određeni pravni poslovi kod kojih je obavezna solemnizacija, umesto do sada propisanog javnobeležničkog zapisa. Nagrada javnog beležnika za posao solemnizacija je od samog početka definisana tarifnikom. Sada se samo to odnosi na novi, dodatni broj pravnih poslova. Dakle, tarifnik već predviđa nagradu javnog beležnika za postupak solemnizacije (60 odsto od ukupne nagrade notara), pa se on u vezi sa tim nije menjao. To naravno ne znači da u nekom narednom vremenu neće biti izmena tarifa beležnika u nekom drugom pogledu“, odgovoreno je Danasu iz Ministarstva pravde.

To znači da će izvesnih promena u ceni ipak biti. Pošto je advokatima vraćena mogućnost da sačinjavaju ugovore, javni beležnici će naplaćivati samo solemnizaciju. Za taj posao notari će tražiti šezdeset odsto od cene koju su građani plaćali do poslednjih izmena Zakona o javnom beležništvu.

Koliko će taj trošak iznositi, zavisi od vrednosti predmeta pravnog posla koji se ugovorom obavlja. Što je ugovor viši, veća će biti i naknada koju građani plaćaju javnom beležniku. Prema tarifniku javnih beležnika, visina njihove naknade se računa u bodovima. Jedan bod iznosi 150 dinara, bez PDV-a.

Pravni poslovi čija vrednost ne prelazi 600.000 dinara se naplaćuju 60 bodova, odnosno 9.000 dinara. Ukoliko se u ugovorima barata ciframa između 600.000 i 2,5 miliona dinara, javni beležnici bi u slučaju da sastave takav ugovor zaradili 100 bodova. Ukoliko vrednost pravnog posla pređe pet miliona dinara, javni beležnik dobija 140 bodova. Za vrednost pravnog posla preko 14 miliona dinara dobija se 280 bodova s tim što se za svakih započetih milion dinara nagrada povećava za 10 bodova, sa ogradom da ukupna nagrada ne može iznositi više od 4.000 bodova.

Ove cene se odnose na naknadu koju javni beležnici naplaćuju za sačinjavanje javnobeležničkog zapisa. Ipak, kako će ubuduće notari mnogo više ugovora samo solemnizovati, naplaćivaće šezdeset odsto od pune cene.

Izvor: RTV

You May Also Like