Nema više rada na crno

Srbija/Sremska Mitrovica – Ukoliko se primeni elektronska aplikacija koju su napravili u Centralnom registru socijalnog osiguranja ni jedan poslodavac više neće moći da sakrije nezakonito zaposlene radnike.

Elektronska aplikacija je jednostavna za korišćenje, a pomoću nje inspektori rada moći će da provere da li je poslodavac prijavio radnike na socijalno osiguranje.

rad na crno

Prvi korak je povezivanje kartice elektronskog potpisa inspektora sa računarom. Posle toga inspektori mogu da dobiju podatke o istoriji osiguranika i njegovoj prijavi, o tome ko je osiguran u zadatom periodu ili određenog datuma, kao i izveštaj o broju storniranja osiguranja u toku dana.

Bojan Kostić, pomoćnik direktora Centralnog registra socijalnog osiguranja i koautor aplikacije, kaže da su identifikovali situacije gde obveznici za potrebe tendera ujutro prijave pedesetak ljudi, a onda istog dana posle podne storniraju, samo zbog potreba tendera.

„Taj izveštaj identifikuje upravo takve radnje, što je vrlo bitno Inspektoratu rada“, kaže Kostić.
Nova tehnologija je uvedena bez velikih troškova. Poštujući propise o zaštiti ličnih podataka, aplikaciju su za tri meseca napravila dva programera Centralnog registra, radeći paralelno aplikacije za obveznike i sudove.

Inspektorima rada posao će biti mnogo lakši, jer će pre polaska na teren u kancelariji odštampati imena i matične brojeve svih prijavljenih radnika u firmama koje kontrolišu. Sa tom listom inspektori idu na teren i tamo na licu mesta utvrđuju realno stanje. Oni koji nisu na tom spisku jesu praktično radnici, zaposleni na „crno“.

Do kraja nedelje, svih 245 inspektora rada proći će jednočasovnu obuku za korišćenje aplikacije, a od sledećeg ponedeljka će moći i da sa svog laptopa na terenu efikasnije kontrolišu poslodavce.

Izvor:RTS

You May Also Like