Dr Milan Savić je predao Ministarstvu zdravlja zahtev za legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe.

Medical Marijuana Fees

Potpredsednik udruženja „Lekalizacija Srbije“ i direktor bolnice „Sveti Sava“ u Beogradu, dr Milan Savić, predao je Ministarstvu zdravlja zvaničan zahtev udruženja „Lekalizacija Srbije“ za izmenu aktuelnog Zakona o psihoaktivnim i kontrolisanim supstancama kojim bi se dozvolila upotreba kanabisa u zdravstvenom sistemu Srbije.

“Ministarstvu zdravlja RS je predata inicijativa za izmenu zakona o opojnim drogama u vezi sa omogućavanjem upotrebe kanabisa u medicinske svrhe”, kaže Savić.

“U obrazloženju inicijative naveo sam nekoliko ključnih činjenica koje bi mogle opredeliti nadležne institucije da pozitivno reše ovu materiju. Ukratko, radi se o tome da je u većini razvijenih zemalja ( EU, SAD, Kanada ) sa organizovanim i kvalitetnim zdravstvenim sistemom već duže vreme medicinska upotreba kanabisa potpuno legalizovana i dostupna pacijentima sa definisanim indikacijama.

Drugo, rade se opsežna eksperimentalna,pred-klinička i klinička istraživanja koja imaju za cilj da potvrde sva pretpostavljena pozitivna dejstva kanabisa ( antikancerska, antikonvulzivna, neuroprotektivna, imunosupressivna, antiinflamatorna i td. )

Legalizacija bi takođe omogućila bolji uvid u stanje pacijenata koji već uzimaju kanabis kao lek kod različitih a prvenstveno malignih bolesti za sada bez kontrole lekara. Standradizovali bi se svi oblici medicinskog kanabisa bilo da se radi o sintetskim formulacijama ili biofarmaceutskim. Za početak sasvim dovoljno za pokretanje postupka, javnu raspravu, skupštinsku debatu i što je najvažnije uključivanje svih relevantnih institucija i pojedinaca koji bi mogli da kroz jednu potpuno legalnu proceduru doprinesu donošenju najboljeg rešenja i za pacijente i za državu.”

Zahtev sadrži medicinsku dokumentaciju nekoliko stotina pacijenata koji su se kanabisom uspešno lečili ili se još leče od više vrsta oboljenja: od teških karcinoma, multiple skleroze, dijabetesa, glaukoma, epilepsije itd., zatim prevodi kliničkih studija i istraživanja o dejstvu kanabisa i njegovoj primeni u medicini. U zahtevu se nalazi i predlog izmene Zakona o psihoaktivnim supstancama, kao i nekoliko uspešnih modela kontrole gajenja i primene medicinskog kanabisa (konoplje) u drugim zemljama koje su legalizovale kanabis.

“Očekujemo da Zahtev u najskorije vreme uđe, prvo u javnu raspravu u kojoj bi učestvovali svi relevantni društveni činioci, a zatim preko Odbora za zdravstvo i u skupštinsku raspravu čiji rezultat bi trebalo da bude i izglasavanje izmena postojećeg Zakona, što će ujedno značiti ukidanje crnog tržišta i zloupotreba obolelih ljudi koji su izloženi svakodnevnim prevarama od strane nesavesnih lica u pokušaju da dođu da medicinskog kanabisa”, stoji na sajtu Lekalizacija.rs.

Možda Vam se svidi i