Sremska Mitrovica – Zakon o ozakonjenju bespravno izgrađenih objekata u Srbiji stupio je na snagu poslednje nedelje novembra meseca, a sa sobom doneo je mnoga pitanja i nedoumice koje muče Mitrovčane.

Primena u praksi novog Zakona u Sremskoj Mitrovici počeće narednih dana, za radio Ozon potvrdio je Vladimir Petković, načelnik Gradske uprave za za urbanizam, komunalne i inspekcijske poslove Grada Sremska Mitrovica.

“Zakon o ozakonjenju je stupio na snagu, to je takoreći novi način legalizacije bespravno izgrađenih objekata. Primena ovog zakona znači da će svi bespravno izgrađeni objekti na teritoriji Grada Sremska Mitrovica moći da se ozakone, a rešenja o ozakonjenju imaju snagu dobijanja građevinskih i upotrebne dozvole iz prethodnog Zakona legalizaiji objekata“, rekao je Petković.

legalizacija-nacrt

On je objasnio da sva lica koja nisu legalizovala svoje objekte, ali su podnela zahtev za legalizaciju u prethodnom periodu neće morati da prijavljuju naknadno ozakonjenje nego će biti uzeta u postupak i razmatranje.

“Lica koja su podnela zahtev za legalizaciju objekta, njih oko 2000, će morati da pripreme, po našem obaveštenju koja ćemo im slati narednih dana i meseci, list nepokretnosti kao dokaz o pravu svojine i geodetski elaborat urađen od strane geometra sa grafičkim delom urađenim od strane projektanta, kako bi im mi izdali rešenje o ozakonjenju. Sva ta lica su dužna da plate taksu koja se usklađuje sa površinom objekta, ali i izradu elaborata”, rekao je Petković.

Zakonom o ozakonjenju predviđeno je da taksa za stambene objekte do 100 metara kvadratnih iznosi 5.000 dinara, do 200 kvadrata 15.000, do 300 kvadrata 20.000 dinara, a više od 300 kvadrata 50.000 dinara. Taksa za komercijalne objekte do 500 kvadrata iznosiće 250.000 dinara, za objekte od 500 do 1.000 kvadrata 500.000 dinara, za one do 1.500 kvadrata milion dinara, a više od te kvadrature tri miliona dinara.

Što se tiče geodetskog elaborate, prema prvim procenama cena izrade ovog dokumenta kretaće se oko 10.000 dinara, ali kako objašnjava Petković cena ne može da se fiksira zato što ona zavisi od toga koliko će projektanat i geometara naplatiti svoje usluge.
“Onim licima koja nisu podnela zahtev za legalizaciju u prethodnom postupku biće popisani nelegalno izgrađeni objekti od strane komisije koju će forimirati Grada Sremska Mitrovica, a koju će činiti građevinski inspektori i lica koja rade u imovinsko – pravnoj službi u trenutku legalizacije objekata. Popis će se vršiti izlaskom na lice mesta upoređujući ortofoto satelitske snimke i snimke iz katastra nepokretnossti koje imamo. Takođe fizička i pravna lica koja imaju bespravno izgrađene objekate moći će prijave inspekciji svoje nelegalne objekte koje žele da ozakone”, objašnjava dalje Petković.
Kako je Petković ranije izjavio, na teritoriji Grada Sremska Mitrovica legalizovano je oko 70 odsto objekata.

Možda Vam se svidi i