Sremska Mitrovica – Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je danas javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i nezaposlene osobe sa invaliditetom.

Javni radovi se mogu sprovoditi u oblasti socijalnih i humanitarnih delatnosti, održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine i prirode, a cilj ovog konkursa je realizacija programa i mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih Programom rada za 2015. godinu.

Pravo učešća na javnom konkursu za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i nezaposlene osobe sa invaliditetom imaju organi teritorijalne autonomije i organi jedinica lokalne samouprave, javne ustanove i javna preduzeća, privredna društva, preduzetnici, zadruge, udruženja.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je tri meseca, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima, a kako ističu iz NZS, filijala Sremska Mitrovica, novčana nadoknada iznosi 15 hiljada dinara za svako angažovano lice, bez obzira na stručnu spremu.

Konkurs je otvoren do 20. jula a više informacija zainteresovani mogu dobiti u NZS, filijala Sremska Mitrovica, Svetog Dimitrija 31 ili putem telefona na broj 022/ 638-801

You may also like