Sremska Mitrovica – U prostorijama Javnog komunalnog preduzeća “Komunalije” u Sremskoj Mitrovici juče je održana konferencija za medije na kojoj je predstavljen plan i program rada ovog preduzeća za 2016. godinu.

Kako je objasnio Radoslav Jevremović, direktor JKP “Komunalije” za narednu godinu planirana je nabavka određene mehanizacije neophodne za funkcionisanje preduzeća i bolji kvalitet pružanja usluga svim kornisnicima ovog sremskomitrovačkog preduzeća.

“Što se tiče samog plana i programa rada realizovaćemo niz aktivnosti i nabaviti određenu mehanizaciju, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta usluga koje JKP “Komunalije” vrši na teritoriji Grada Sremska Mitrovca. Jednostavno i naredne godine težićemo ka tome da kao i do sada budemo na usluzi svim građanima Sremske Mitrovice”, rekao je Jevremović.

Prema njegovim rečima u 2016. godini planirani su prihodi preduzeća od 345 miliona dinara na godišnjem nivou i ostvarivanje neto dobiti u izosu od oko 800 hiljada dinara.

U narednoj godini „Komunalije“ planira nabavku tri kamiona auto smećara, nabavku jedne linije za separaciju pet ambalaže koja se u gradu dobija primarnom separacionom otpada, nabavku jednog viljuškara, kao i određenog broja metalnih kontejnera.

U okviru Sektora gradskog zelenila planirana je nabavka jednog traktora koji će se koristiti za košenje trave tokom letnjeg perioda, odnosno čišćenje snega tokom zime, nekoliko trimera za održavanje zelenila, kao i nabavka jednog multifunkcionalnog vozila koje će moći da obavlja više operacija.

Planirana je i nabavka jedne auto cisterne koja će se koristiti za pranje i održavanje čistoće ulice u Gradu.

Za Sektor pogrebnih usluga planirana je nabavka jednog manjeg kamion, kao i još jednog pogrebnog vozila.

https://soundcloud.com/ozon-radio-redakcija/radosalav-jevremovic-dir-jkp-komunalije-sektor-pogrebnih-usluga

Što se tiče Sektora pijačnih usluga, Jevremović je najavio renoviranje wc-a na gradskoj pijaci koje će se realizovati do marta-aprila naredne godine, ali i izradu i projekta za pokrivku pijace.

U 2016. godini biće nabavljeno i jedno vozilo za obilazak grada koje će se korisiti u okviru Parking servisa, a biće nabavljen i jedan broj lisica za blokiranje nedozvoljeno parkiranih vozila. Takođe biće nabavljena i oprema za video pauk.

U narednoj godini planirana je i izgradnja i jednog novog poslovnog objekta JKP „Komunalije“ na adresi na kojoj se trenutno nalaze sektori „Gradsko zelenilo“ i „Pogrebne usluge“. Sredstva za izgradnju ovog objekta biće u potpunosti obezbeđena iz budžeta preduzeća.

Proteklu godinu JKP „Komunalije“ je u velikom obimu uspelo da obnovi i osavremeni mehanizaciju i vozni park, čime je unapređen kvalitet usluga u komunalnoj oblasti. Iako se iz godine u godinu obim posla povećava, veliki uspeh za javno preduzeće je postizati pozitivne rezultate na kraju kalendarske godine, što je rezultat profesionalnog pristupanja obvezama i zadacima.

Početkom ove godine otpočela je obnova mehanizacije, nabavkom novog kamiona smećara. Zapremina kamiona je 22 kubna metra, nosivost je preko 9,5 tona i ovo je najveći kamion koji “Komunalije” poseduje u svom voznom parku. Neophodnost nabavke ovog kamiona opravdana je povećanim obimom posla , uvođenjem 24 sela grada Sremska Mitrovica u sistem odvoza smeća. Kamion je kupljen na lizing i njegova vrednost je 19.786. 615 dinara. Iz sopstvenih sredstava “Komunalije” je izdvojilo preko 6 miliona dinara, dok će ostatak novca biti isplaćen na rate (lizing). Nakon otplate, kamion će postati vlasništvo JKP “Komunalije”.
Na teritoriji grada Sremska Mitrovica posađeno je 50 raznovrsnih sadnica, među kojima su sadnice breze, lipe, javora, jasena i raznih četinara u toku proećene sadnje. Na zahtev seoskih mesnih zajednica, 50 sadnica je posadjeno i u selima. Osim novih sadnica, postavljen je i crveni malč, koji, osim dekoracije, pruža potpunu zaštitu sadnicama, doprinosi održavanju vlage i boljem rastu biljke. Već mesec dana su u toku radovi na rekonstrukciji i sadnji travnatih površina, šiblja i drveća u centru prigradskog naselja Laćarak, koje sprovodi sektor Zelenilo.

U jesenjem uređenju Grada Sremska Mitrovica. U narednom periodu na nekoliko lokacija u gradu je posađeno ukupno 12.500 sadnica jednogodišnjeg cveća, kao i jedan broj lukovica. Lukovica je najviše posađeno na Žitnom trgu, dok su jednogodišnje sadnice posađene u samom centru grada, ispred Gradske kuće, glavne Pošte, na Trgu Vojvođanskih Brigada, ispred crkve Svetog Dimitrija, a takođe i na Žitnom trgu.

Tokom 2015. god. JKP “Komunalije” je uložilo sredstva i napor da se izvrši rekonstrukcija i uređenje kapele na Novom groblju u Sremskoj Mitrovici koja je počela da podleže zubu vremena. Do sada su izvedeni radovi na uređenju unutrašnjosti kapele, kao i prilazu i zelenim površinama oko nje. Jedan od većih radova je i hidroizolacija krova kapele.

Sektor “Higijena grada” dobio je novu samohodnu čistilica marke JONSTON zapremine 1,1 m3 namenjenu je za čišćenje trotoara i gradskog parka.
Krajem ove godine mehanizacija je obnovljena i nabavkom novog traktora SAME.

U mesecu novembru završena je i realizacija projekta “Stvaranje društva bez otpada” koji je u protekle dve godine u velikoj meri doprineo razvoju našeg grada.

Rezultati projekta:
1. Postavljena su 32 reciklažna ostrva sa po tri vrste kontejnera za razvrstavanje otpada (PET, papir i karton) u Gradu Sremska Mitrovica
2. Podeljeno je 1.000 kompostera individualnim domaćinstvima u Sremskoj Mitrovici.
3. Nabavljeno je 1.000 plavih kanti za PET, papir i karton namenjenih individualnim domaćinstvima
4. Nabavljeno je 40 kontejnera od 1.1m3 za odvajanje otpada u predškolskim i školskim ustanovama
5. Postavljena je 21 atraktivna transparentna kanta za odvajanje otpada na 7 lokacija u užem centru grada
6. Održana su četiri Foruma o upravaljanju otpadom, dok su na Konferenciji o upravljanju otpadom u EU, prisutni bili predstavnici komunalnih poduzeća iz Srbije kao i eksperti iz Nevera, Francuska.
7. Održano je 60 edukativnih radionica za predškolski i školski uzrast natemu reciklaže i kompostiranja.
8.Obeležen je i „Dan planete Zemlje“ 2014. I 2015. Godine. na gradskom trgu, na kojem su učestvovale sve Osnovne škole, predškolska ustanova i muzička škola.
Kroz ovaj projekt U Sremskoj Mitrovici se ostvarilo i više od očekivanog rezultata smanjenje od 1000 tona otpada na deponiji.

Možda Vam se svidi i