Izmene i dopune dnevnog reda Skupštine grada

Sremska Mitrovica – Gradsko veće grada Sremska Mitrovica u sredu, 10. juna je održalo sednicu i predložilo izmenu i dopunu dnevnog reda 36. sednice Skupštine grada Sremska Mitrovica zakazane za danas i to:

1. Predlog Odluke o donošenju plana detaljne regulacije prostornog bloka između ulica Arsenija Čarnojevića, Kuzminska, Zmaj Jovina i Svetog Dinmitrija, Grad Sremska Mitrovica
2. Predlog Odluke o donošenju plana detaljne rehulacije kompleksa za izgradnju kogenerativnog postrojenja “Smenergy” i farme krava muzara u Sremskoj Mitrovici
3. Izmene i dpoune predškolskog programa PU “Pčelica” Sremska Mitrovica
4. Druge izmene programa poslovanja za 2015. godinu JKP “Toplifikacija” Sremska Mitrovica
5. Izveštaj o radu i finansijskom poslovanju za 2014. godinu JKP “Toplifikacija” Sremska Mitrovica sa odlukom o raspodeli dobiti
6. Izveštaj o radu i finansijski izveštaj za 2014. godinu JKP “Komunalije” Sremska Mitrovica čiji je sastavni deo odluka o raspodeli dobiti

You May Also Like