I u novoj školskoj godini Grad će subvencionisati prevoz srednjoškolaca

Sremska Mitrovica – U Gradskoj upravi za obrazovanje Grada Sremska Mitrovica danas je održana konferencija za medije, povodom subvencionisanja prevoza učenika srednjih škola.

Kako je istakla Mirjana Pjevac, načelnik Gradske uprave za obrazovanje, Grad Sremska Mitrovica je budžetom za 2015. godinu obezbedila sredstva za prevoz učenika srednjih škola na teritoriji Grada, za period od 01. septembra do 31. decembra 2015. godine.

Grad je obezbedio sredstva u iznosu koji predstavlja razliku između cene autobuske karte od 3.000 dinara po učeniku za jedan mesec, koju plaća roditelj, i to je cena prevoza za sve školske radne dane po zvaničnom školskom kalendaru, i pune cene mesečne autobuske karte, umanjene za eventualni popust prevoznika, ukoliko isti bude odobren od strane prevoznika.

Kako je rekla Mirjana Pjevac, Grad Sremska Mitrovica će obezbediti sredstva za povlašćenu vožnju za učenike srednjih škola- obezbeđivanjem subvencija iz budžeta grada za učenike na relaciji mesto stanovanja- Sremska Mitrovica (izuzev mesta Mačvanska Mitrovica i Laćarak), bez obzira za kog prevoznika se opredele.

Prevoz učenika srednjih škola će se vršiti po relacijama:

1. Sremska Mitrovica – Sremska Rača – Sremska Mitrovica
2. Sremska Mitrovica – Radenković – Sremska Mitrovica
3. Sremska Mitrovica – Ravnje – Sremska Mitrovica
4. Sremska Mitrovica – Jarak – Sremska Mitrovica
5. Sremska Mitrovica – Bešenovo – Sremska Mitrovica
6. Sremska Mitrovica – Bešenovački Prnjavor
7. Sremska Mitrovica – Grgurevci – Šuljam – Sremska Mitrovica
8. Sremska Mitrovica – Stara Bingula – Sremska Mitrovica
9. Sremska Mitrovica – Ležimir – Sremska Mitrovica

„Pravo na subvenciju za prevoz učenika Gradska uprava za obrazovanje će utvrđivati rešenjem o zahtevu roditelja, u skladu sa Odlukom o načinu ostvarivanja prava na materijalne pomoći – subvencije deci, učenicima i studentima sa teritorije Grada Sremska Mitrovica“, rekla je Pjevac.

Ona je naglasila da je do sada GU za obrazovanje potpisala Sporazum sa prevoznikom „Sirmiumbuso“ DOO, koji će učenicima koji koriste njeihove usluge, odorbriti i dodatni popust od najmanje 20 % na punu cenu autobuske karte.
Ovim Sporazumom, prevoznik je saglasan da obezbedi i dodatni popust od najmanje 50 % od pune cene karte za svako drugo dete iz iste porodice, u slučaju kada je dete srednjoškolac i korisnik prevoza koje je predmet potpisanog Sporazuma.
Takođe, za svako treće dete iz iste porodice koje je srednjoškolac i korisnik prevoza koje je predmet potpisanog Sporazuma, prevoznik je dužan da obezbedi besplatnu autobusku kartu.

Preuzimanje dela potrebne dokumentacije biće organizovano u svim srenjim školama, prilikom upisa, a oni koji to ne budu učinili, deo dokumentacije mogu preuzeti u prostorijama GU za obrazovanje, svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 časova.

„Roditelji su dužni da GU za obrazovanje komletnu dokumentaciju dostave do 01. avgusta, a GU je u obavezi da do 25. avgusta sve podnete zahteve razmotri i uradi rešenja i potpiše ugovore sa roditeljima učenika“, rekla je Pjevac.

Ona je dodala da je protekle školske godine pravo na subvencionisanje prevoza iskorisilo oko 700 učenika, a i u novoj školskoj godini se očekuje približan broj.

You May Also Like