Grad Sremska Mitrovica osigurao useve kukuruza

Sremska Mitrovica – U sklopu misije Svetske banke i aktivnosti koje su predviđene Projektom osiguranja jugoistočne Evrope u slučaju elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa (SEEC CRIF) juče je u sremskomitrovačkoj Gradskoj kući Branislav Nedimović, gradonačelnik Sremske Mitrovice održao sastanak sa delegacijom Svetske banke i osiguravajućih kuća Evropa Re i Energoprojekt Garant koje učestvuju u projektu.

Na sastanku je bilo govora o samom projektu SEEC CRIF u koji je ušao i Grad Sremska Mitrovca, o njegovom značaju, o mogućnostima proširivanja saradnje, a prezentovana je i studija instituta Jaroslav Černi „Hidrotehnička osnova za izbor i nabavku optimalnog tipa mobilne opreme“ koja će poslužiti kao osnova za izradu stalnih i mobilnih odbrambenih zidova kojima će se braniti Grad od poplava.

Pre par nedelja lokalna samouprava grada Sremska Mitrovica je potpisala ugovor koji je vezan za osiguranje od rizika od katastrofa odnosno prirodnih nepogoda u okviru projekta koji je započet od strane Svetske banke. U pitanju je polisa osiguranja koju nudi lokalni partner Evropa Re u Srbiji, a to je Energo projekt Garant osiguranje.

ova1

“Mi smo pre izvesnog vremena potpisali ugovor u okviru projekta SEEC CRIF kojim smo zaštitili određeni broj hektara u oblast poljoprivredne proizvodnje od nastupanja vanrednih događaja u smislu poplava, grada, bioloških, klimatskih i ostalih šteta koje mogu nastati kod nas”, rekao je Branislav Nedimović, gradonačelnik Sremske Mitrovice.

On je objasnio da je u vremenu u kojem živimo izuzetno važno preventivno delovanje i da će kroz ovu vrstu osiguranja poljoprivredni proizvođači brže i lakše moći da naplate eventualnu štetu, a da to ne ide na teret građana, jer će sredstva umesto iz budžeta Grada obezbediti osiguranje.

“Mislim da podizanje svesti svih ljudi koji žive na teritoriji Grada Sremska Mitrovica mora biti intenzivno sa aspekta odbrane ne samo od poplava nego od svih drugih elementarnih nepogoda imajući u vidu u kakvom vremenu živimo. Učešće u ovom projekt je samo jedan od instumenata koje ćemo koristiti. Trudićemo se da na ovome ne stanemo nego da idemo na jedno šire finansijsko obezbeđenje i poljoprivrednih proizvoda, ali i imovine na prostoru Sremske Mitrovice”, kazao je Nedimović.

Kroz ovaj projekat poljoprivredni proizvođači osiguravaju svoj prinos od gotovo svih elementarnih nepogoda, ukoliko smanjenje prinosa bude veće od 30% od petogodišnjeg proseka. Za sada su osigurane samo njive pod merkantilnim kukuruzom, jer je to najzastupljenija poljoprivredna kultura na teritoriji grada, ali postoji mogućnost da će se u narednom periodu osigurati in neke druge culture, kao što je pšenica.

Eugene Gurenko, vođa projekta SEEC CRIF iz Svetske banke u svom obraćanju okupljenima prvo je izrazio zadovoljstvo što je u poseti Sremskoj Mitrovici i čestitao na svemu postignutom do sada naglašavajući da je Grad Sremska Mitrovica prva lokalna samouprava u Srbiji koja je uzela učešće u ovom projektu.

Gurenko je objasnio je da potpisan ugovor zapravo predstavlja polisu osiguranja koju nudi lokalni partner Evropa Re u Srbiji, a to je Energoprojekt Garant Osiguranje, osiguranje od poplava i zemljotresa. Reosiguranje nudi Evropa Re Reosiguranje, reosiguravajuća kuća koja je u delimičnom vlasništvu Srbije, Makedonije i Albanije.

11329568_1581775428742067_120343808_n

“Evropa Re i Energoprojekt Garant su deo većeg projekta koji finansira Svetska banka, a koji je započet pre četiri godine i vezan je pitanja upravljanja rizikom i osiguranja od rizika.
Projekat se zove Odbrana od posledica katastrofalnih događaja za Jugoistočnu Evropu i ima nameru da poveća penetraciju osiguranja u zemljama u region uključujući i Srbiju”, rekao je Gurenko.

On se osvrnuo na prošlogodišnje majske poplave u kojima je samo 2 odsto imovine koja je oštećena bilo osigurano, napominjući da Vlada Republike Srbije uprkos svim naporima nije imala dovoljno finansijskih sredstava da pomogne oštećenima u poplavama.

“Postavlja se pitanje kako i u budućnosti možemo da napravimo odgovarajući finansijski sistem zaštite koji bi pomogao lokalnim samoupravama, između ostalog i Sremskoj Mitrovici da se izbore sa katastrofalnim događajima ukoliko do njih dođe i njihovim posledicama. Zahvaljujući strateškoj viziji i intelektualnom vođstvu vašeg gradonačelnika mi sada imamo odgovor na to pitanje, a to on je da se razmišlja unapred, a ne kada se već nešto dogodi, da se razmišlja o prevenciji, a ne reakciji, da se uspostavi sistem fizičke i finansijske zaštite koja može da pomogne lokalnim saoupravama da se izbore sa posledicama bez obzira na to da li cetralna vlada može da im priži podršku ili ne”, rekao je Gurenko dodajući da je ugovor koji je lokalna samouprava potpisala sa Energoprojektom sjajan primer upravljanja finansijskim rizikom i da ne planiraju da se zaustavimo na njemu i ograniče samo na ovu aktivnost nego da proširime program na druge vrste imovine, ali i region.

Sremska Mitrovica je prva opština u Srbiji koja će učestvovati i u pilot programu koji će finansirati Svetska banka. Radi se o program koji će biti posvećen sveobuhvatnoj zaštiti od različitih prirodnih katastrofa i koji će pomoći da se identifikuju i fizički i finansijski rizici za sve lokalne samouprave koje će biti obuhvaćene projektom.

Generalni direktori Evropa Re Orsalia Kalantzopoulos objasnila je da je Evropa Re osiguravajuća kompanija osnovana od strane Svetske banke u Švajcarskoj, u cilju reosiguranja domaćih kompanija kao što je Energoprojekt Garant Osiguranje.

“Ovo je neka vrsta javno-privatnog partnerstva, u solid finansijskoj podršci koja može da podrži ovakav program. Čast mi je što sam uključena u sve aktivnosti vezane za saradnju sa Sremskom Mitrovicom. Svi zajedno ćemo pokušati da smanjimo rizike koji će se definitivno desiti i u budućnosti, kao što su se dešavali u prošlosti, usled klimatskih promena, rekla je Orsalia Kalantzopoulos.

Učešćem u projektu na teritoriji Grada Sremska Mitrovica osigurano je oko 20.000 hektara zemlje pod merkantilnim kukuruzom. Premija koju je Grad uplatio iznosi 18 miliona dinara, a ukupna suma osiguranja iznosi 273.000.000 dinara, a

You May Also Like