Sremska Mitrovica – Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju grada Sremska Mitrovica“ u toku jučerašnjeg dana objavila je oglas za otuđenje neizgrađenog građevinskog zemljišta iz javne svojine Grada Sremska Mitrovica radi izgradnje objekata putem usmenog javnog nadmetanja.

Kako se navodi u oglasu reč je o sedam parcela koje se nalaze u III zoni u novoformiranoj ulici u stambenom sremskomitrovačkom naselju „Jalija“. Početna tržišna cena iznosi 2.240 dinara/m2.

Dalje u oglasu piše da parcele nisu komunalno opremljene (vodovod, put, fekalna kanalizacija, niskonaponska mreža), ali da će opremanje biti izvršeno u roku od tri godine od dana zaključenja Ugovora.

Prijave za javno nadmetanje podnose se u zatvorenoj koverti sa oznakom stambenog naselja i broj parcele, lično ili poštom preporučeno, na adresu: JP Direkcija za izgradnju Grada Sremska Mitrovica, ul.Kralja Petra 1 br.5, zaključno sa 25. septembrom ove godine.

Javno nadmetanje održaće se 2. Oktobra sa početkom u 09:00 časova u prostorijama JP “Direkcija za izgradnju Grada Sremska Mitrovica”.

Više informacija možete pronaći OVDE.

Možda Vam se svidi i