Dokumenta potrebna za put u Crnu Goru i Grčku

Sremska Mitrovica – Ukoliko u narednom periodu planirate put za Crnu Goru ili Grčku, svakako je dobro na vreme znati koja dokumenta su vam potrebna, a koja ne za putovanje u neku od ove dve zemlje.

Kako se navodi na zvaničnom sajtu Auto moto saveza Srbije za Crnu Goru nisu potrebna dokumenta kao što su zeleni karton, međunarodna vozačka dozvola i dozvola za upravljanje tuđim automobilom u inostranstvu.

Potrebno je imati:
-Ličnu kartu
-Zeleni karton u slučaju da idete preko Bosne i Hercegovine
-Ovlašćenje za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu ukoliko vlasnik vozila nije u njemu, osoba koja upravlja vozilom treba da poseduje ovlašćenje overeno u sudu ili u opštini, ali se prihvata i dozvola za upravljanje vozilom u inostranstvu izdata u AMS Srbije koja važi godinu dana.

crna gora letovanje

 

Za ulazak u Crnu Goru, za sada nije potreban pasoš, već samo lična karta.

Maloletna lica, ako putuju sa roditeljima, treba da poseduju dokument koji dokazuje njihov identitet. Deca školskog uzrasta treba da imaju dokument sa fotografijom – đačka knjižica, pasoš, lična karta…
Deca predškolskog uzrasta treba da poseduju dokument kao što je izvod iz matične knjige rođenih, zdravstvena knjižica, putna isprava.

Ukoliko dete putuje bez roditelja odnosno staratelja preporučuje se pisana i overena saglasnost oba roditelja.

Za put u Grčku potebno je imati
– Pasoš
– Zeleni karton (ukoliko idete preko Makedonije)
– Međunarodna vozačka dozvola
– Ovlašćenje za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu
-Putno osiguranje (nije neophodno ali preporučljivo)

Srbija je pristupila Multilaterarnom sporazumu i Sistemu registarske oznake, pa nam međunarodna polisa osiguranja više nije neophodna u 32 zemlje Evrope i sveta. Ipak, vozači koji putuju za Grčku kroz Makedoniju ili u Hrvatsku kroz BiH, moraju da imaju i ovaj dokumet. Cena mu je 2.000 dinara. Istu sumu naši vozači moraju da izdvoje i za međunarodnu vozačku dozvolu, koju skoro ni u jednoj zemlji Evrope ne traže ali vam je neophodna u Grčkoj i Makedoniji. Još jedan dokument je obavezan za vozače, čiji je automobil registrovan na tuđe ime. Dozvola za upravljanje tuđim vozilom je neophodna u svim zemljama Evrope, a moraju je imati i vlasnici vozila koja su kupljena na lizing. Cena je 1.500 dinara. Rok važnosti je godinu dana od dana izdavanja. Međunarodna vozačka dozvola i dozvola za upravljanje tuđim vozilom može da se izvadi u poslovnicama AMS Srbije, a „zeleni karton“ u osiguravajućim kućama kod kojih je zaključeno obavezno osiguranje vozila, njegova cena je takođe 2.000 dinara i važi godinu dana.

You May Also Like