Sremska Mitrovica – Pripadnici Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici i ove školske godine preduzeće niz preventivnih mera i aktivnosti u cilju razvijanja bezbednosne kulture učenika i podizanja nivoa bezbednosti u zonama osnovnih i srednjih škola.

U toku septembra, pripadnici saobraćajne policije će obavljati pojačanu kontrolu saobraćaja na putevima, ulicama i raskrsnicama u zonama škola, a u oktobru, saobraćajni policijski službenici će održati seriju predavanja o bezbednom učešću dece u saobraćaju. Posebna pažnja biće posvećena đacima-prvacima.

Pojačane kontrole saobraćaja biće usmerene na kažnjavanje prekršaja vožnje nedozvoljenom brzinom i nepropuštanje pešaka na obeleženim pešačkim prelazima, posebno na raskrsnicama i putevima u zonama škola.

Policajac-i-deca1

Nadležne službe u Policijskoj upravi u Sremskoj Mitrovici, ostvarile su uvid u stanje saobraćajne signalizacije u zonama škola na području Srema i o svim uočenim nedostacima obavestile opštinske upravljače puteva.

Školski policajci će intenzivno obilaziti škole radi pružanja pomoći i ostvarivanja bezbednosne zaštite učenika i školske imovine. Policijski službenici opšte nadležnosti preduzimaće pojačanu patrolno-pozorničku delatnost u zonama škola, posebno u večernjim časovima, radi sprečavanja i otkrivanja eventualnih krivičnih dela i prekršaja.

U cilju preventivnog delovanja, u planu je realizacija niza predavanja u osnovnim i srednjim školama o bezbednom učešću dece u saobraćaju, suzbijanju narkomanije, alkoholizma, maloletničke delinkvencije, trgovine ljudima (decom), vršnjačkog, porodičnog i elektronskog nasilja, kao i zloupotreba društvenih mreža. U saradnji sa školskim upravama, nastavlja se realizacija projekta „Bezbedno detinjstvo – razvoj bezbednosne kulture mladih“, u svim osnovnim školama na području Srema.

Možda Vam se svidi i