Zvanično počela akcija podele plakata „Kućnog reda“

Sremska Mitrovica – Počevši od zgrade broj 44 u naselju Orao danas je zvanično počela akcija podele plakata „Kućnog reda“ stambenim zgradama na teritoriji grada Sremska Mitrovica.

photo (2)

Sistemsko unapređenje kvaliteta u naseljima kolektivnog stanovnja je osnovni cilj akcije „Kućni red – ključ dobrosusedskih odnosa“.

„Samo ako poznajemo pravila, prava i obaveze mi možemo ostvariti osnovni cilj akcije delujući zajedno kao tim, stanari, predsednici skupštine stanara i komunalna policija“, rekao je načelnik Komunalne policije Miroslav Jokić.
Komunalna policija ima obavezu da uspostavi potpunu kontrolu nad poštovanjem prava i obaveza i u tom cilju u narednom periodu će veoma agresivno krenuti da deluje. Da je to je nešto što od nas zahtevaju sami građani želeći da unaprede i ovaj segment života, dodao je Jokić.

Kontrolisaće se svi oni prekršaji koji su predviđeni i odlukom o kućnom redu, a kao i do sada Komunalna policija će izricati pismena i usmena upozorenja, a na kraju za nesavesne građane biće prinuđeni da izriču i prekršajni nalog koji povlači ozbiljnije posledice u smislu novčanih kazni.

photo (1)

Direktor JP „Direkcija za izgradnju grada“, Jovan Dobrić ovom prilikom je rekao da je javno preduzeće „Direkcija za izgradnju grada“ grad Sremska Mitrovica osnovao da se između ostalog bavi i poslovima održavanja stambenih zgrada u skladu sa Zakonom o održavanju stambenih zgrada. „Mi smo uzeli učešće u ovom projektu da starije stanara podsetimo, a mlađe upoznamo sa njihovim pravima i obavezama, u tom delu pre svega korišćenjem zajedničkih prostorija, a to kao posledicu ima i troškove održavanja ukoliko se to ne koristi na način na kojim je zakonom propisano, kada se ugrožava kvalitet, a u nekim slučajevima i bezbednost života stanara“.

JP „Direkcija za izgradnju grada“ sa 165 skupština stanara u Sremskoj Mitrovici ima potpisane ugovore o održavanju stambenh zgrada i sredstva koja oni deponuju koriste se za održavanje zajedničkih instalacija i uređaja. Ukoliko se stanari budu pridržavali odredaba i pravila kućnog reda biće i manji troškovi održavanja i javlja se mogućnost da svoj novac koji je doponovan u Direkciji ulože u neke investicije i na taj način podignu kvalitet stanovanja u stambenim zgradama. Na godišnjem nivou za održavanje 165 stambenih zgrada u zadnjih nekoliko godina u proseku je 17 miliona godišnje.

photo (4)

Kućni red pre svega sadrži pravila koja moraju da poštuju svi stanari, ali takođe sadrži i one neophodne informacije koje se odnose na to kome građani mogu da se obrate u slučaju nekog problema, odnosno od koga mogu da traže da zaštiti njihova prava.

You May Also Like