Zgrada koja propada

Sremska Mitrovica – Zgrada u kojoj se nalaze prostorije Centra za kulturu „Sirmiumart“ u Sremskoj Mitrovici predstavlja potencijalnu opasnost za prolaznike, jer postoji mogućnost da sa trošnog krova padne crep.

Takođe, sa fasade, koja je oštećena već duže vreme, obrušava se malter.
Na inicijativu direktora Centra za kulturu „Sirmiumart“, Petra Samardžića, prostor ispred prednjeg dela zgrade je obezbeđen, i trakom je označen deo koji je opasan za prolazak.

„Iz bezbednosnih razloga morali smo da postavimo ovu zaštitnu ogradu, međutim pojavio se još jedan problem, a to je da su građani sada prinuđeni da siđu na put kako bi prošli pored zgrade Centra za kulturu „Sirmiumart“.

IMG_0689

“I ovaj problem ćemo morati rešiti u što kraćem roku, postavljanjem tzv. tunela ispred zgrade“, rekao je Samardžić, koji je dodao da je zgrada Centra za kulturu „Sirmiumart“, kroz koju svakodnevno prođe veliki broj dece, u jako lošem stanju već godinama i da bi trebalo izvršiti rekonstruciju kako unutrašnjosti, tako i spoljašnjosti iste što pre, ali da je sve pitanje nedostatka finansijskih sredstava.

IMG_0691

You May Also Like