Cena notarskih usluga za sačinjavanje založne izjave koja se prilaže banci za stavljanje određene nekretnine pod hipoteku da bi se dobio stambeni kredit smanjiće se od sledeće nedelje za 60 odsto!

Kako pišu „Novosti“ potvrđeno je u Ministarstvu pravde, na predlog ministra Nikole Selakovića Javnobeležnička komora je ponovo razmotrila tarife za nagrade notarima kad su u pitanju založne izjave. Zaključeno je da one ubuduće treba da iznose 40 odsto dosadašnje vrednosti.

0919-Cene-notarskih-usluga_

To, praktično, znači da bi najjeftinija naknada ubuduće bila 3.600, a ne 9.000 dinara. Naravno, uz dodatih 20 odsto PDV. Nagrade će i dalje zavisiti od visine potraživanja, odnosno od vrednosti hipoteke, a za nekretnine vrednije od 14 miliona dinara, za svaki započeti milion, nagrada se povećava za 10 bodova. Maksimalna naknada, kao ni do sada, ne može preći 600.000 dinara.

Ova odluka stupiće na snagu sledeće nedelje, kada bude objavljena u „Službenom glasniku“ i neće se primenjivati retroaktivno, već samo za nove hipotekarne kredite.

Sastavljanje i overa založne izjave s uvođenjem notarijata poskupela je 45 puta, jer je do tada cena tog dokumenta koji se parafirao u sudu bila 550 dinara na sve iznose stambenih zajmova. Sada ona zavisi od visine stambene pozajmice – što je veći kredit i založna izjava je skuplja.

Ovaj trošak, kao što se očekuje, ne plaća banka nego klijent, pa tako rastu i ukupni troškovi kreditnog aranžmana za 0,1 odsto. Upravo zbog toga ministar pravde je uputio Javnobeležičkoj komori inicijativu za smanjenje nagrada (tako im je zvanično ime) notarima, što je i prihvaćeno.

Od 1. oktobra javni beležnici moraće i da uvedu fiskalne kase kako bi se i elektronskim putem vodila evidencija njihovog prometa.

You may also like