Zakonom je zabranjeno, ali se ne poštuje

Sremska Mitrovica – U letnjim mesecima nije mali broj slučajeva požara izavanih ljudskim faktorom, a glavni razlog jeste loša navika poljoprivrednika da nakon žetve spaljuju strništa.

Stručnjaci kažu da je spaljivanje slame neopravdano i da nanosi mnogo više štete njivama nego što se to misli, a posledice koje ostaju su dugotrajne. Spaljivanjem strništa gube se značajne količine organskih materija i azota i zemlji i ujedno se osiromašuje humus u zemljištu.

Pored štetnih uticaja na samo zemljište postoji opasnost i od ugrožavanja lične sigurnosti, sigurnosti drugih lica i imovine.

Podsećamo, na osnovu člana 50. Zakona o zaštiti od požara zabranjuje spaljivanje ostataka strnih useva, smeća na otvorenom prostoru i spaljivanje biljnih ostataka. Zakon o zaštiti od požara predvideo je određene kaznene mere za lica koja se ne budu pridržavala ovog upozorenja i protiv njih biće pokrenut prekršajni i krivični postupak.

Kao i prethodnih godina u narednom periodu inspektori protivpožarne zaštite, Komunalna policija i poljočuvarska služba grada Sremska Mitrovica će obilaziti parcele, a građanima koji se zateknu da spaljuju ostatke najpre će pristupiti merama podnošenja prekršajnih prijava.

“Pored kontrola koje će se sprovoditi sprovešća se i edukacija stanovništva uključivanjem relevantnih službi u čitavu ovu priču, pre svega misli se na Poljoprivredni institut “Dr. Petar Drezgić” i Gradsku uprava za poljoprivredu”, rekao je Miroslav Jokić, načelnik komunalne policije.

Novčane kazne za pravna lica koja načine ovaj prekršaj iznose od 300.000 do 1.000.000 dinara, a za fizička lica od 10.000 do 50.000 dinara. Lice koje je izazvalo požar dužno je i da Vatrogasno spasilačkoj jedinici nadoknadi troškove intervencije.

Komunalna policija apeluje na sve odgovorne poljoprivrednike da odmah po uočavanju vatre u polju o tome obaveste njihovu službu.

Građani ove i sve ostale probleme za koje je nadležna Komunalna policija mogu prijaviti telefonom, broj 022/615-615, 022/610-566, slanjem sms poruke na broj 063/615-200, slanjem mail-a na adresu infosm@ptt.rs ili ličnim dolaskom u prostorije Komunalne policije.

You May Also Like