Sremska Mitrovica – Od juče su na snazi nove odredbe Zakona o radu. One će, bar kada je u pitanju privatni sektor, biti primenjene već na primanja koja zaposleni dobijaju za avgust, prenose 24 sata.

POSLODAVAC OD JUČE MOŽE DA…

– Otpusti radnika ukoliko ovaj pije ili se drogira
– Zaposli radnike na određeno vreme na period do dve godine, umesto dosadašnjih godinu dana
– Ignoriše činjenicu da radnik nije do kraja iskoristio godišnji odmor. Iz zakona je, naime, izbačena stavka po kojoj se neiskorišćeni odmor plaća.
– Plaćaće ga isključivo ako radnik dobije otkaz
– Računa na smanjeni trošak, ukoliko zapošljava ljude koji su skorije došli u firmu. Jer, plaća minuli rad samo za godine provedene u toj firmi
– Računa na smanjeni trošak kada zaposleni ide na godišnji odmor. Ubuduće naknada za godišnji odmor u iznosu osnovne plate uvećane za naknadu za minuli rad, a ne više na bazi proseka svih primanja ostvarenih u prethodna tri meseca
POSLODAVAC OD JUČE NE MOŽE DA…

– Otpusti radnika posle probnog rada bez ikakvog obrazloženja. Da bi, posle šest meseci probnog rada zaposleni dobio otkaz, poslodavac je dužan da taj otkaz pismeno obrazloži konkretnim razlozima
– Da platu, a ne izda potvrdu o zarađenoj plati. Ova potvrda služiće zaposlenom kao javna isprava na osnovu koje može da izvrši prinudna naplata, nakon odluke Suda
– Diskriminiše radnika sa invaliditetom, jer radnik može da ih prijavi, a na poslodavcu je da dokaže da to nije činio
RADNIK OD SADA MOŽE DA…

– Posle mesec dana rada koristi godišnji odmor, ali samo deo dana koji mu pripada na osnovu rada u novoj firmi
– Ukoliko je žena, i to trudna ili doji, traži da bude na radnom mestu koje ne zahteva veći napor
– Ukoliko je žena, i to trudna, da bude sigurna da je zaštićena od otkaza
RADNIK OD SADA NE MOŽE DA…

– Računa na sedam slobodnih dana u slučaju važnih događaja u životu (porođaj supruge, venčanje, bolest člana porodice, smrt članova uže porodice…). već samo pet
– Računa na naknadu za smenski rad, koja je iznosila 26 %
– Računa na uvećanje naknade za prevoz, ukoliko se odseli u mesto koje je udaljenije od dosadašnjeg mesta stanovanja
– Računa na otpremninu za odlazak u penziju od tri prosečne plate, od sada su samo dve
– Računa na trećinu godišnje zarade za sve godine staža u slučaju da je proglašen za tehnološki višak. Sada dobija trećinu godišnje zarade samo za godine provedene kod aktuelnog poslodavca.

Možda Vam se svidi i