Sremska Mitrovica –  Iduće zasedanje Skupština grada Sremska Mitrovica održaće se u petak, 26. septembra 2014. godine u sali I Skupštine Grada Sremska Mitrovica, sa početkom u 10:00 časova.

Na dnevnom redu 27. sednice Skupštine grada, naći će se, između ostalog:

1. Predlog odluke o donošenju PDR između ulica Stari Šor, Kralja Petra I, Železničke, Tarasa Ševčenka, Vladimira Matijevića i Ratarske i stambeno naselje Matije Huđi,

2. Predlog odluke o donošenju PDR proširenja naseljskog groblja u Velikim Radincima,

3. Predlog odluke o donošenju PDR radne zone u K.O. Grgurevci,

4. Predlog odluke o izradi PDR baze za održavanje državnog puta IA reda broj 3 (auto-put E-70) deonica Batrovci- Dobanovci u petlji Kuzmin,

5. Predlog odluke o održavanju čistoće,

6. Predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o nagradama i javnim priznanjima Grada Sremska Mitrovica,

7. Predlog odluke o izmenama i dopunama osnivačkog Akta JP „Srem gas“ Sremska Mitrovica,

8. Izmene programa poslovanja za 2014. godinu JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica,

9. Statut Istorijskog arhiva Srem- Sremska Mitrovica,

10. Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Pčelica“ za radnu 2014/2015. godinu

11. Izmene programa poslovanja za 2014. godinu ustanova iz oblasti kulture, sporta i turizma

12. Izveštaj o izvršenju odluke o bužetu Grada Sremska Mitrovia za period 01.01.2014. – 30.06.2014. godine,

13. Godišnji izveštaj o realizaciji godišnjeg plana ostvarivanja vaspitno obrazovnog rada i drugih aktivnosti u Predškolskoj ustanovi „Pčelica“ za radnu 2014/2015. godinu

14. Izbori i imenovanja

Možda Vam se svidi i