Vlada Srbije obustavila je uputstvo koje je Advokatska komora donela povodom štrajka 17. septembra. U tom uputstvu je pisalo da svi advokati koji rade tokom štrajka mogu da izgube licencu.

Uputstvom AKS bilo je predviđeno da tokom obustave rada advokati neće ulaziti niti boraviti u prostorijama sudova, tužilaštava ili organa uprave ni po kojem osnovu. Takođe, uputstvom je bilo predviđeno da tokom obustave rada advokati neće prisustvovati suđenjima ni istragama. Na kraju uputstva izričito se navodilo da nepoštovanje odluka organa AKS predstavlja težu povredu dužnosti advokata, za šta se može izreći novčana kazna ili čak mogu biti izbrisani iz imenika advokata.

You may also like