Sremska Mitrovica – Od 20. avgusta građani Srbije koji su načinili saobraćajni prestup moći će da postignu sporazum o priznanju prekršaja, kojim će se sa policijom „nagoditi“ o visini kazne i o eventualnom roku za zabranu upravljanja vozilom. Pogodbe nema kada je reč o kaznenim poenima, a sporazum će morati da potvrdi nadležni Sud za prekršaje.

Ova pogodnost važiće za saobraćajne prekršaje počinjene od 1. marta ove godine, kada je ovakav propis stupio na snagu.

Sporazum će moći da se postigne u svakom trenutku, do završetka prekršajnog postupka u sudu. Ukoliko se odmah pristupi sporazumu, građane će to manje koštati, jer u tim slučajevima nema sudskih troškova.

Za početak sporazumi će se potpisivati za prekršaje za koje se propisuju kazne od šest do 20 hiljada dinara, od dva do šest kaznenih poena i zabranu upravaljanja motornim vozilom do 30 dana.

Ovakav predlog sporazuma biće upućen nadležnom sudiji za prekršaje, koji treba da ga „aminuje“. Onog trenutka kada bude i sudski potvrđen, građanin će imati rok da novčani deo kazne na koju je pristao – plati.

Sporazumi će se postizati za relativno blaže prekršaje kao što je brzina od 20 do 50 kilometara na sat veća, od dozvoljene, u naseljenom i od 40 do 60 kilometara van naseljenog mesta. Takođe, i oni koji su zatečeni da voze u stanju srednje alkoholisanosti moći će da se dogovaraju sa policijom o postizanju sporazuma. Ta granica je od 0,5 do 1,2 promila alkohola u krvi.

Ovaj Zakon ima samo jedno ograničenje kada je reč o postizanju sporazuma, a to je da on ne može da se potpiše za kazne koje su predviđene takozvanim prekršajnim nalogom.

Nalog omogućava da se fiksno propisane kazne plate u roku od osam dana u duplo manjem iznosu od zakonom predviđenih.

Prekršajni nalog je, međutim, predviđen za lakše saobraćajne prekršaje poput, nevezivanje sigurnosnog pojasa, vožnja danju bez upaljenih svetala, nepropisno parkiranje, korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje, istek roka važenja vozačke dozvole, nepropisne registarske oznake, istek roka važenja registracione nalepnice…

REGISTAR PREKRŠAJA

Nadležni državni organi uvidom u Registar prekršajnih sankcija znaće da li je neko platio kaznu ili nije. To se, međutim, ne odnosi samo na saobraćajne prekršaje. Građanin koji nije izmiri svoju obavezu neće moći da registruje auto, dobije novu vozačku dozvolu, ili da produži rok važenja stare, da učestvuje na javnim tenderima, osnuje firmu ili zanatsku radnju…

Ovakav način kažnjavanja važiće i za one građane, koji nisu naši državljani ili voze kola sa stranim tablicama. Oni su do sada uvek vođeni pravo kod sudije, a sada se i njima pruža mogućnost da postignu sporazum o priznanju prekrašaja i dogovore se o visini kazne.

Možda Vam se svidi i