Utvrđen predlog budžeta Vojvodine

Vojvodina – Pokrajinska vlada je utvrdila Predlog pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2015. godinu i uputila ga Skupštini AP Vojvodine na usvajanje.

Novi-Sad-foto-ZZE-JOVANOVICH

Ukupni prihodi i primanja, zajedno s procenjenim iznosom prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina, i rashodi i izdaci raspoređeni Predlogom odluke, projektovani su u iznosu od 62.331.414.527,78 dinara.

Predloženi budžet za 2015. godinu manji je 2,3 milijarde dinara, od budžeta u 2014. godini. To je posledica, pre svega, značajnog smanjenja iznosa transfernih sredstava za plate zaposlenih u obrazovanju, zbog primene Zakona o smanjenju zarada. Ostali izvori finansiranja AP Vojvodine imaju stabilno kretanje, s umerenim rastom.

U skladu s mogućnostima, predloženim budžetom za 2015. godinu planirane su i kapitalne investicije i nastavak finansiranja mera i aktivnosti usmerenih na održavanje nivoa zaposlenosti i njen rast, unapređivanjem privrednog ambijenta i realizacijom neposrednih podsticaja za zapošljavanje.

Izdvajanja, koja su planirana ili kao direktna kapitalna ulaganja ili kao podrška opštinama i drugim institucijama u Vojvodini, iznose preko 15 milijardi dinara.

Pokrajinska vlada utvrdila je i predloge dve pokrajinske skupštinske odluke, kojima se Fond za kapitalna ulaganja AP Vojvodine transformiše u Upravu za kapitalna ulaganja AP Vojvodine, kao direktnog korisnika buyetskih sredstava. Tom promenom obezbe-
đuje se kontinuitet rada, a naeophodna je zbog usklađivanja s propisima i omogućavanja efikasnijih kapitalnih ulaganja u Vojvodini.

You May Also Like