Usvojena odluka o umanjenju stope poreza

Sremska Mitrovica – Usvajanjem Odluke o izmeni i dopuni Odluke o visini stope poreza na imovinu na teritoriji Sremske Mitrovice kojom se redovnim platišama umanjuje suma koju će za izmirenje ove dažbine morati da izdvoje, odbornici su i većinom dali saglasnost na predlog da se poreskim obveznicima koji su svoje poreske obaveze i sporedna poreska davanja izmirili, ili će to učiniti do 31. 12. otpiše 15 posto zaduženja za tekuću godinu prilikom akontacionog zaduženja 15. februara naredne godine.

home (1)

Svim redovnim platišams poreskih obaveza poreski kredit buće deset odsto niži u 2015. godini, a u 2016. godini taj procenat će sa 10 preći na 15 odsto.

Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović ranije je rekao da su u lokalnoj samoupravi pokušali da pomire činjenicu da se imovina mora oporezovati i stav da porez ne sme biti veliki pritisak na građane. “Stalno slušamo o reprogramima i oslobađanju plaćanja kamata neplatiša. Mi smo rešili da odemo potpuno suprotnim pravcem i da onima koji redovno plaćaju svoje obaveze, koje se tiču prihoda na koje grad može da utiče, a to je porez na imovinu, dajemo poreske kredite od 10 odsto u 2015. i 15 odsto u 2016. Godini”, rekao je Nedimović. Po njegovim rečima, tako će biti nagrađeni oni koji redovno plaćaju porez, a obaveza grada je da više vodi računa o onima koji na vreme izmiruju svoje obaveze.

You May Also Like