Sremska Mirovica – U četvrtak, 10. aprila istekao rok bankama za dostavljenje Gradskoj upravi za poljoprivredu ponuda za kreditiranje poljoprivrede uz učešće lokalne samouprave.

Na osnovu Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grad Sremska Mitrovica 2. aprila je raspisao Javni poziv bankama zainteresovanim za kratkoročno kreditiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinstva na teritoriji grada uz učešće lokalne samouprave subvencionisanjem dela kamate na kredite.

Subvencionisani krediti do 5.000.000,00 dinara koje će banke odobravati namenjeni su za setvu kao i za kreditiranje stočarske proizvodnje.

U narednih nekoliko dana biće poznat spisak banka sa kojima će grad potpisati ugovore.

You may also like