Sremska Mitrovica – Gradska uprava za urbanizam, komunalne i inspekcijske poslove i Gradska uprava za poljoprivredu 23. jula su objavile poziv za prijavu štete nastale usled poplava na građevinskim objektima i poljoprivrednom zemljištu na teritoriji opštine Sremska Mitrovica.

Zaključno sa poslednjim danom ukupno je podneto 56 prijava štete na građevinskim objektima i 481 prijava šetete na poljoprivrednom zamljištu.

U narednih 10 dana radna grupa, koju je formirao gradonačelnik Branislav Nedimović, će obaviti posao izrade i uručenja rešenja na osnovu kojih će građani dobiti finansijsku pomoć za obnovu oštećenih objekata.

U skladu sa kriterijumima koje je donela Kancelarija za obnovu i razvoj postoji šest kategorija po kojima se klasifikuju nastale štete. Svi objekti na kojima je nastala šteta usled polava na teritoriji opštine Sremska Mitrovica klasifikovani su u drugu kategoriju, što bi značilo da vlasnicima tih objekata sleduje naknada štete u iznosu od 200 hiljada dinara.

Lica koja budu nezadovoljna ovom odlukom imaju prava na žalbu koju mogu podneti Kancelariji za obnoovu i razvoj u roku od osam dana.

Možda Vam se svidi i