Uskoro niže participacije za lekove

Sremska Mitrovica – Iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje najavili su niže participacije za lekove koji se u apotekama izdaju na recept.

Niže particicije su direktno povezane sa novim pravilnikom o listama lekova koje je RFZO pripremio, a koji je u proceduri odobravanja u Ministarstvu zdravlja. Njegova primena treba da uvede red kada su u pitanju cene i dostupnost medikamenata koji se propisuju o trošku osiguranja.

Fond će biti otvoren prema svim učesnicima na tržištu lekova pod jednakim uslovima, što će rezultirati nižim cenama lekova i samim tim manjim izdvajanjima za lekove koje građani plaćaju na recept.

Novim pravilnikom napraviće se ušteda na već postojećoj listi lekova uspostavljanjem razlike u ceni koju RFZO izdvaja za originalni i generički lek.

Do sada visina participacije je 50 dinara, a plaćanja su oslobođene određene kategorije građana, ratni vojni invalidi, civilni invalidi rata, slepa lica i trajno nepokretna lica, lica koja ostvaruju novčanu naknadu za tuđu pomoć i negu drugog lica, kao i socijalno ugrožene kategorije koje ne plaćaju zdravstveno osiguranje, već se njihovo zdravstveno osiguranje finansira iz budžetaRepublike Srbije. Osim ovih kategorija, plaćanja participacije oslobođeni su svi građani i članovi njihovih porodica čiji mesečni prihodi ne prelaze propisani census za oslobađanje od plaćanja participacije.

You May Also Like