Upitnik za analizu korupcije na lokalnom nivou

Agencija za borbu protiv korupcije pripremila je upitnik za analizu korupcije na lokalnom nivou. Upitnik je namenjen organizacijama civilnog društva.

Sve organizacije koje imaju iskustva u radu sa lokalnim samoupravama, odnosno poseduju relevantna saznanja i iskustva iz svog angažovanja u lokalnoj zajednici, mogu da daju svoj doprinos u sagledavanju kompleksne teme kao što su uzroci i oblici korupcije koji su mogući na lokalnom nivou.

Reč o jednom od načina za prikupljanje neophodnih podataka za analizu uzroka i pojavnjih oblika korupcije na lokalnom nivou. Na osnovu različitih izvora informacija (među kojima je civilno društo nezaobilazan segment), biće urađena analiza, koja će prethoditi izradi modela lokalnih planova za borbu protiv korupcije (mera 3.1.5.1. iz Akcionog plana).

Upitnik se popunjava i šalje u elektronskom obliku, na adresu milos.mojsilovic@acas.rs. Rok za popunjavanje i slanje upitnika je sreda, 3. decembar, do 15.30 časova. (Agencija za borbu protiv korupcije)

Upitnik možete preuzeti OVDE: Upitnik-za-organizacije-civilnog-drustva

You May Also Like