Uništavanje komaraca

Sremska Mitrovica – Gradska uprava za zdravstvenu, socijalnu i zaštitu životne sredine objavila je javnu nabavku za usluge zaštite od prirodnih rizika i opasnosti – uništavanja komaraca.

Istovremeno, u toku je izrada akcionog plana za suzbijanje i uništavanje komaraca rekao je načelnik resorne uprave Željko Novaković. U ovoj upravi oformljena je radna grupa u okviru koje ce strucan operativni tim ucestovati u izradi Akcionog plana.
Planom će se odrediti potencijalna žarišta u okviru mape koja će služiti da se reši problem komaraca.
U okviru Akcionog plana radiće se pojedinačne potrebe prskanja komaraca, dodaje Novakovic.
“ Do kraja marta biće potpisan ugovor, završen akcioni plan i bićemo spremni da u toku godine po potrebi radimo na tretiranju komaraca. Ove godine radimo po principu, nalog za tretiranje onda kada je tretiranje potrebno a plaćanje usluge će se vršiti po učinku, što je velika ušteda za budžet“.
U Akcioni plan je uključen i Higijenski zavod, Sremska Mitrovica.

Cilj je da se spreči pojava većeg broja ovih insekata koji mogu biti i prenosioci zaraznih bolesti. Kod povećane brojnosti odraslih formi komaraca moraju se preduzeti radnje na njihovom suzbijanju.

komarci-1-278x300

Visoke temperature krajem aprila i početkom maja uzrokuju značajniju brojnost komaraca. Već sa toplim danima ponovo počinju muke sa odraslim komarcima. Obzirom da je javna nabavka u toku i da će biti preciziran datum o donošenju odluke ko će vršiti tretman odraslih komaraca na teritoriji Sremske Mitrovice, građani, ove godine mogu očekivati zaprašivanje komaraca na vreme.

Grad sremska Mitrovica je prvi u Srbiji koji na ovaj način, putem Akcionog plana i uključivanja građana, rešava problem pravovremenog tretiranja.
Prošle godine prvo tretiranje komaraca urađeno je 30. aprila, što je istovremeno bilo i prvo zaprašivanje komaraca u Vojvodini.
Konkursna dokumentacija javne nabavke se može preuzeti u prostorijama Gradske uprave Sremska Mitrovica, Svetog Dimitrija br. 13, soba 44, svakog radnog dana od 7 do 15 časova do 24. marta i istog dana od 7 do 9 časova ili na Portalu Uprave za javne nabavke, gde su poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija dostupna. Nakon isteka roka za podnošenje ponuda, 24. marta u 10,00 časova u prostorijama Grada Sremska Mitrovica, u prisustvu članova Komisije za predmetnu javnu nabavku, izvršiće se otvaranje ponuda. Otvaranje ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice. Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 5 dana od dana otvaranja ponuda.

You May Also Like