Sremska Mitrovica – Studenti doktorskih i master studija moćiće od sutra da se prijave na konkurs za stipendije Fonda za mlade talente koji će trajati do 17. oktobra.

Konkurs se raspisuje za stipendiranje najboljih studenata drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica EU i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2014/2015.

Da bi ispunio uslove za konkurs kandidat mora da bude državljanin Srbije i da ima prebivalište u Srbiji, da je položio sve ispite iz prethodnih godina studija, da je prosečna ocena najmanje 8,5 u toku osnovnih akademskih studija, da nisu stariji od 27 godina za master i 29 godina za doktorske studije i da su kao redovni studenti upisani na master i doktorske studije zemalja EU i EFTA.

Spisak vodećih svetskih univerziteta koji su sastavni deo konkursa i obavezna dokumentacija koja mora da se preda objavljeni su na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta, Fonda za mlade talente www.mos.gov.rs/dositeja

Studenti koji su dobili stipendiju Fonda ne mogu ponovo konkurisati za stipendiju Fonda za istu godinu istog stepena studija, a visina stipendije biće određena u zavisnosti od visine sredstava u budžetu za 2014. godinu.

Prilikom rangiranja kandidata prednost će imati kandidati koji prvi put apliciraju za stipendiju Fonda i koji su celokupne osnovne akademske studije završili na fakultetima u Srbiji.

Sva obavezna dokumentacija dostavlja se preporučenom poštom ili neposredno predaje na pisarnici Uprave za zajedničke poslove Republičkih organa, Bulevar Mihaila Pupina 2, istočno krilo, Novi Beograd na adresu Ministarstvo omladine i sporta, Fond za mlade talente, Bulevar Mihaila Pupina 2, 11070 Novi Beograd.

Na koverti ispod adrese Ministarstva obavezno napisati: „Fond za mlade talente- konkurs za stipendiranje u EU, EFTA i na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2014/15.godinu“.

Studenti koji dobiju stipendiju imaju obavezu da rade u Srbiji najmanje pet godina po završetku studija ili da u tom roku najmanje tri godine budu prijavljeni i evidentirani u Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

Možda Vam se svidi i