Sremska Mitrovica – Koliko su velike štete na njivama i koliko useva je uništeno još uvek nije poznato, tačni podaci se očekuju tek nakon obilaska komisije koja će utvrditi razmere štete koju su nanele poplave, ali ni tu nije kraj, postoji mogućnost da se i naredne godine osete štetne posledice ovogodišnjih poplava.

Prema rečima Vladimira Vlaovića, sekretara za poljoprivredu u Sremskoj privrenoj komori, veliku štetu na njivama pričinile su prvenstveno nadzemne vode, ali isto tako i padavine na takozvanim teškim zemljištima koja su nepropustljiva i na kojima se voda zadržava znatno duže.

“Neminovno je da će doći i do presejavanja nekih njiva ali sa obzirom da je za koji dan jun, pitanje je koliko i da li će i ko se upuštati u novu setvu, kako iz finansijskih, tako i iz drugih razloga, oni koji se i odluče za to sejće rane hibride kukuruza, soje i suncokreta ukoliko žele da izvuku nekakvu koristi ove godine sa njiva”, rekao je Vlaović.

On je još dodao da se nakon procene štete koja je načinjena ove godine, realno mogu očekivati i negativne posledice i u toku sledeće godine.

Možda Vam se svidi i