Stare vozačke dozvole do juna 2017. godine

Sremska Mitrovica – Usvojene izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima prema kojima će se rok za zamenu starih vozačkih dozvola novim produžiti za još tri godine, odnosno do 10. juna 2017. godine.

Prvobitno je Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima bilo predviđeno da stare vozačke dozvole važe do 10. juna ove godine, ali je predloženo da se taj rok produži kako bi se svim građanima omogućila blagovremena zamena dozvola.

Izmene tog zakona po hitnom postupku predložila je Vlada Srbije, kako bi zakon što pre stupio na snagu, s obzirom da bi više od milion građana bilo u obavezi da u veoma kratkom roku zameni vozačke dozvole izdate na starom obrascu.

You May Also Like